polisen

sådan är den…kafkavärlden

polisen 20110104

.

Från: Polismyndigheten Stockholm <polismyndigheten.stockholm@polisen.se>
Datum: 4 januari 2011 10:21
Ämne: AA-439-96413-10
Till: alfsusaeg@gmail.com

Det mail bekräftelsen gällde inkom till Roslagspolisen 2011-01-03 och var avsänt av dig 2010-12-30 till Ingela Gardner Sundström. Vi erhöll två mail, original och kopia. De sammanförs med ärende AA 439-96413-10.
 .
 
Med vänlig hälsning
Birgitta Rambring
Registrator
Roslagens polismästardistrikt
.

>>> Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com> 1/3/2011 4:04 >>>

Birgitta Rambring
Registrator
Roslagens polismästardistrikt
.
Tack för rubr e-brev med mottagningbekräftelse nedan.
Av bekräftelsen framgår dessvärre inte vad som mottagits/bekräftats även om jag, som väl insatt, kan gissa att det gäller brevet till kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner-Sundström, den 30 december 2010 avseende Högsta domstolens mögelskademål T4882-95 mm.
Som framgår av mailet ovan den 30 december har en rad e-brev tillsänts såväl Ingela Gardner personligen som kommunstyrelsen i Österåker. Ofta med kännedomskopior till Polismyndigheten i Stockholm.
Inte heller framgår (mitt)syfte med kopian ifråga…jfr fokuserat avsnitt…och/eller att det gäller det av polisen upprättade ärendet AA-439-96413-2010
Vänligen därför bekräfta sak och id-uppgifterna ovan så att inte onödiga oklarheter uppstår i och för utredningen (enklast är ju att som tidigare rubricera fortsatta brevväxlingar i ärendet med
AA-439-96413-2010.
.
Med vänlig hälsning
Alf Susaeg
.
——–
.
Från: Polismyndigheten Stockholm <polismyndigheten.stockholm@polisen.se>
Datum: 3 januari 2011 11:00
Ämne:
Till: alfsusaeg@gmail.com
.
Roslagspolisen har mottagit kopia av ditt mail till Österåkers kommun.
.
Med vänlig hälsning
Birgitta Rambring
Registrator
Roslagens polismästardistrikt
.
Annonser

Written by susaeg

17 januari, 2011 den 11:07

Publicerat i Uncategorized