polisen

sådan är den…kafkavärlden

polisen 20110111

.
Från: Polismyndigheten Stockholm <polismyndigheten.stockholm@polisen.se>
Datum: 11 januari 2011 15:09
Ämne:
Till: alfsusaeg@gmail.com
.
Bäste Alf Susaeg,
 
Registrator vid polismyndigheten har diariefört ett ärende med diarienummer AA-439-96413-2010.
 
Polismyndigheten ansvarar enligt gällande lagstiftning för att uppdaga och utreda brott samt för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Bestämmelser med detta innehåll finns bl.a. i polislagen
(1984:387)
Liksom andra myndigheter har polismyndigheten även vissa administrativa uppgifter.
 
Efter att ha gått igenom era e-mail till polismyndigheten i ärendet är det oklart vad du vill att polismyndigheten ska vidta för åtgärd som ryms inom gällande författningar.
Om du vill anmäla ett brott eller begär någon annan åtgärd från myndighetens sida vill jag att du tydligt
och klart skriver vad det avser.
Om det handlar om en anmälan om brott: Vilket brott har begåtts?, var?, när?, av vem?
 
Denna komplettering ska ha kommit myndigheten tillhanda inom en vecka från dagens datum.
Annars kan polismyndigheten komma att avskriva ärendet från vidare handläggning.
 
Med vänlig hälsning
 
Lars Modig
Jurist
Polismyndigheten i Stockholms län
.
.
Annonser

Written by susaeg

17 januari, 2011 den 11:17

Publicerat i Uncategorized