polisen

ärende AA-439-96413-2010 mfl

Annonser

.
Från: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>
Datum: 17 januari 2011 22:04
Ämne: Ärende AA-439-96413-2010 mfl
Till: polismyndigheten.stockholm@polisen.se
Kopia: ake.bonnier@svenskakyrkan.se, anders.holmberg@sr.se, anna.jakten@hotmail.com, anna.skarhed@justitiekanslern.se, archbishop@svenskakyrkan.se, bim.enstrom@gmail.com, bjorn.sundman@osteraker.se, borje@visacivilkurage.se, carinlindgren266@hotmail.com, cecilia.stromberg@sr.se, claes.trotzig@polisen.se, corruptio1@hotmail.com, ekotgranskar@sr.se, eric@infowars.se, erica_wallberg@hotmail.com, eva.brunne@svenskakyrkan.se, hyperdialog@gmail.com, info@vaken.se, ingela.gardner.sundstrom@osteraker.se, jacob.wallenberg@investorab.com, jan.bonander@svenskakyrkan.se, jan.guillou@aftonbladet.se, jan.josefsson@svt.se, jan.scherman@tv4.se, jorgen.huitfeldt@sr.se, justitieombudsmannen@riksdagen.se, jyrilina@yahoo.com, kaliber@sr.se, kenneth.flood@svenskakyrkan.se, kjell.karlsson@osteraker.se, kjell.pedersson@telia.com, krister.renard@gluefox.com, lasse.johansson@sr.se, lennart.lundquist@svet.lu.se, lotta.groning@expressen.se, madeleine.leijonhufvud@juridicum.su.se, marianne.lundius@dom.se, maria-pia.boethius@etc.se, marten.schultz@juridicum.su.se, michaela.fletcher.sjoman@osteraker.se, mikehighlander@hotmail.com, ombudet@lawyer.com, ove.mollvik@tv4.se, par@atomer.se, peter@hyway1.com, registrator@aklagare.se, registrator@jk.se, sven.bergman@svt.se, thomas.osterberg@polisen.se, alfsusaeg@gmail.com

.
.
Jurist Lars Modig
Polismyndigheten i Stockholms län 
.
Bäste Lars,
.
Det här blir bra. Rent av riktigt bra i den s k slutänden. Och börjar därför med ett stort och uppriktigt tack för ditt brev den 11 januari.

Utan omsvep ska samtidigt sägas att jag först blev både förvånad och oroad över brevets innehåll. Faktiskt så pass att jag (med tanke på den korta svarsfrist du gav) fann för gott att samma dag söka råd&dåd hos nätvänner och andra som följer utvecklingen av det här fallet/målet. Syftar då förstås på mitt ”fall” och Högsta domstolens mål T4882-95 med åtföljande rättssaker.

Bara sex dagar har gått sedan jag fick och läste ditt brev men har antal turer under enbart den tiden varit så många att jag tills igår hela tiden tänkte på grävgurun Josefssons motsvarande dilemma hösten 2006:
”Sen har turerna varit så många i ditt fall att jag inte hänger med längre”

Dessbättre hämtade sig den luttrade hjärnkontorspersonalen och lyckades igår få ordning på det hela. God sådan dessutom, varför jag nu offentligt till och med vågar påstå att det hela kommer att bli bra, till slut.

Enda problem jag såg(igår) var att på ngt begripligt sätt för oinsatta förklara en så fenomenal utsaga, i det här fallet. Eftersom de flesta, även insatta, säger att det hela ”låter som en saga”.
Och när jag igår såg att det idag går att förklara, så att alla förstår, återstod bara det sista hindret; tid. Men, kom ‘personalen’ till undsättning igen och förklarade (trots att du, som alla först uppfattade ditt brev, hade så brått) finns all tid i världen i det här fallet. I alla fall tillsvidare…

tillsvidaretiden
börjar med att användas till förklaring av hur allt detta ska kunna förklaras i verkligheten. Och som vanligt i denna märkliga värld finns allt som behövs när det verkligen behövs; som jag skrev till samme Janne november 2006: ”Så länge jag minns har jag alltid trott och tyckt att allt som behövs finns och har alltid funnits…”
Och den förklaring som nu behövdes fanns redan 2006, under rubriken Åtta flugors strategi, fluga#5, närmare bestämt. ”Öppna kort, offentligt och inför öppen ridå…som ger skydd hos världens mäktigaste vänner

Mot den bakgrunden och ffa senaste datasabotage igår (väl dokumenterat liksom intrånget slutet juni 2010 där förundersökning inletts…och tillfälligt ’inhibierats’ av ett JO-beslut…och många andra sådana anmälda brott genom åren) är nu den öppna agendan följande:

En separat websida har idag etablerats under adressen https://dokubank12.wordpress.com/ där allt väsentligt hos den fortsatta utvecklingen av ärende AA-439-96413-2010, med både över- och underliggande, samlas och löpande publiceras. Och, efter gårdagens sabotage, USB-säkras lika löpande alla utlägg på nätet och all övrig väsentlig elektronisk infoformation. Vilket enligt min mening gynnar både ditt/polisens och mitt fortsatta (sam)arbete, eftersom ”världens mäktigaste vänner” då ömsesidigt beskyddar.
Tveklöst finns kriminella element även inom polisväsendet. Men lika tveklöst är inte alla rättsvårdare korrupta/kriminella. Vilket även den lika väl informerade som kritiske bloggaren corruptio har intygat. Och var det f.ö. till sådana representanter för det svenska rättsväsendet julhälsningen den 23 december riktades.

analysen
avseende innehållet i det här svaret/brevet grundas på främst följande utlåtanden efter min förfrågan den 11 januari Det första mot din skrivning. Det andra för. Vilket passar för analys enligt modellen A>jfr<B.

(A) TV4-medarbetaren Ove Mollvik den 12 januari 11:42 (hela texten)
Hej Alf, Där har du ett tydligt exempel. Exakt så uttrycker sig juristerna på högsta nivå om man väl lyckas nå fram. Där är det formen och inte innehållet för rättsärendet som avgör. Plötsligt ifrågasätts den självklara grunden för varför man som människa söker rättvisa någonstans…
Alla väntar nu bara på att också du skall bli galen på riktigt och jurister på högsta nivå sätter en ära i att kunna provocera fram den för dem oundvikliga situationen där man får isolera dig helt. Ju förr dess bättre”
.
(B) Analytikern Ola Alexander Frisk den 15 januari 03:59 (utdrag):
salve! du har fått någon som vill lyssna – utmärkt du vill ha råd och dåd – här är två visst är det så som ove skriver att det är formen som är det viktiga MEN du får inte glömma bort att alla tjänstemännen vill tro på att rättvisa ska skipas…” 
.
mot din skrivning
Mollviks analys kan sammanfattas med att
–  ”på högsta nivå” själva grunden för att söka rättvisa ifrågasätts
–  jag befinner mig i (akut)risk för att åter utsättas för rättsövergrepp a la 15-18 januari 1991.
.
för din skrivning
Frisks analys saknar konspirationsteoretiska inslag och kan resumeras med
– jag har fått någon som vill ”lyssna”
– alla tjänstemän vill tro på att rättvisa ska skipas
Genom A>jfr<B analys via huvudmodellens gula/säkra(ste) modell dras slutsatsen att B går före A; d v s att du i den verkliga verkligheten är ”någon som vill lyssna” och tror på att ”rättvisa ska skipas”. Iaf den syntes som tillsvidare får duga för min del.
 
sakfrågor
Som översikt av underlaget i sak, med anledning av ditt brev den 11 januari, några länkar med svar och menyer avseende det dignande ’smörgåsbordet’ (hovmästaren rekommenderar särskilt ”en skojig skröna”..;)

http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/30/hogsta-domstolens-mal-t4882-95/
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/28/paminnelse-om-samtliga-paminnelser/
http://dokubank9.wordpress.com/2011/01/14/sv-sista-dagen/
http://dokubank.wordpress.com/2010/07/16/en-skojig-skrona/
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/05/kyrkproppen/
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/20/peter-storm/
http://geasus.wordpress.com/2010/12/28/sadan-ar-den/
http://geasus.wordpress.com/2011/01/10/fb-turer/

 dagens sammanfattning
Allt kommer att komma till full förståelse med utförliga och väl dokumenterade svar på alla dina sakfrågor den 11 januari. Och skulle du under vår ’följetong’ behöva komplettera med nya frågor är du självklart välkommen.
Min ’lössläppta’ glädje idag borde förstås ha kommit redan den 11 januari(men bättre sent än aldrig..;| Under alla omständigheter och alldeles obortpratbart (oavsett analysmodell) är det du skrev den 11 januari, vilket jag inte fullt ut förstod betydelsen hos förrän efter analysen ovan:

”Polismyndigheten ansvarar enligt gällande lagstiftning för att uppdaga och utreda brott samt för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet”

Klarare än klaraste korvspad är nu därför att vi under gällande svensk lag står på samma sida.
Och inte nog med det:
Du har det svenska samhällets samlade makt- och utredningsresurser till ditt förfogande.
Jag har det samlade underlaget för ”Århundradets svenska rättsröta”  till mitt.
Och har vi tillsammans all tid i världen…tillsvidare..;)

Vad kan därför passa bättre som dagens avrundning än bildspelet ”godide#1” med sin text i den bakomliggande bildens (hittills)så sällan citerade budskap:
”Alla lögner avslöjas, förr eller senare. Alla brott får sonas, förr eller senare. Alla skulder får betalas, förr eller senare. Och alla välskötta räkenskaper kommer till god nytta.
Förr eller senare”

Med bästa hälsning
Alf Susaeg

 
 
 
Annonser

Annonser