polisen

sådan är den…kafkavärlden

utredningsmöte

.
Från: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>
Datum: 19 januari 2011 17:45
Ämne: Utredningsmöte
Till: kjell.karlsson@osteraker.se, ingela.gardner.sundstrom@osteraker.se, bjorn.sundman@osteraker.se, michaela.fletcher.sjoman@osteraker.se
Kopia: ake.bonnier@svenskakyrkan.se, anders.holmberg@sr.se, angelica.johansson68@gmail.com, anna.jakten@hotmail.com, anna.skarhed@justitiekanslern.se, archbishop@svenskakyrkan.se, bim.enstrom@gmail.com, borje@visacivilkurage.se, carinlindgren266@hotmail.com, claes.trotzig@polisen.se, corruptio1@hotmail.com, damenmedhundar@gmail.com, ekotgranskar@sr.se, eric@infowars.se, erica_wallberg@hotmail.com, eva.brunne@svenskakyrkan.se, hyperdialog@gmail.com, info@vaken.se, jacob.wallenberg@investorab.com, jan.bonander@svenskakyrkan.se, jan.guillou@aftonbladet.se, jan.josefsson@svt.se, jan.scherman@tv4.se, jorgen.huitfeldt@sr.se, justitieombudsmannen@riksdagen.se, jyrilina@yahoo.com, kaliber@sr.se, kenneth.flood@svenskakyrkan.se, kjell.pedersson@telia.com, krister.renard@gluefox.com, lars.modig@polisen.se, lasse.johansson@sr.se, lennart.lundquist@svet.lu.se, lotta.groning@expressen.se, madeleine.leijonhufvud@juridicum.su.se, marianne.lundius@dom.se, maria-pia.boethius@etc.se, marten.schultz@juridicum.su.se, medierna@sr.se, mikehighlander@hotmail.com, ombudet@lawyer.com, ove.mollvik@tv4.se, par@atomer.se, peter@hyway1.com, polismyndigheten.stockholm@polisen.se, registrator@aklagare.se, registrator@jk.se, sven.bergman@svt.se, thomas.osterberg@polisen.se, alfsusaeg@gmail.com

.
.
Enhetschef Kjell Karlsson
Österåkers kommun
Enhetschef Kjell Karlsson
med närmast berörda
 
 
Har tagit del av ditt/kommunens e-brev av den 17 ds.
.
Efter polisjuristen Modigs brev den 11 januari har all vaken tid brukats till att freda mig för alla djävulskap, med följder. Datorsabotaget natten till den 16 januari inbegripet.
Senaste turer delvis återgivna i brev till kyrkan/Annica Fahlstedt den 14 januari [fokus]…[helhet] och i svaret till polismyndigheten den 17 januari [fokus]…[helhet]

Den överenskommelse du åberopar den 17 januari träffades vid ditt hembesök den 30 december 2010 som enligt mina anteckningar varade mellan 1630 och 1740 och i delvis återgavs i mitt brev till Annica Fahlstedt den 14 januari. Du fick kopia.

Av ngn anledning åberopar du inte innehållet  i den uppgörelse du undertecknade den 30 december, då jag förband mig att om möjligt skriva på den radda dokument du medförde
efter  ett klarläggande möte med Ingela Gardner. Dokument du dessutom använde som UTPRESSNING(!!); mina underskrifter på dina papper i utbyte mot kommunala matpengar om 54 kr/dag (jfr e-brevet till Fahlstedt).

Du skriver: ”… träffa Ingela Gardner Sundström och diskutera de handlingar som du efterfrågat sedan 2003”

Vad vi skriftligen överenskom var…ordagrant:
”…ett klarläggande möte med Ingela Gardner angående kommunens hantering av detta fall/mål sedan hösten 1998. Kjell Karlsson   Alf Susaeg”
Vilket i sak är något annat än det du nu åberopar.
Och var det vi var överens om att utreda – med Ingela Gardners medverkan – de tre s k huvudsakfrågorna enligt  översikten ”kyrkproppen”.

.
.
Men jag blir inte längre överraskad.
Inte ens förvånad. eftersom det är fråga om förfarande av samma kaliber som Österåkers kommun brukat i mitt fall sedan slutet av 90-talet. Oupphörliga (grova)brott och förbrytelser a la dåvarande rättsombudet beskrivning hösten 2002:
”Du kan inte rå för att kommunen genomför varje tänkbart brott för att hindra dig från att komma ur deras grepp och övergrepp. Hittills har kommunen inte underlåtit ett enda möjligt brott för att skada dig vad jag vet”

Exempelvis den 9 april 1998 då föregående ombud; Jan-Erik Andersson, vid ett bandinspelat telefonsamtal, ombads hjälpa kommunen att få mig sinnessjukförklarad(!!) i utbyte mot att
”få vara ifred” och ”få pengar till försörjningen”.

Exempel ur den omfattande dokumentationen, i den delen:
Ombudets brev till kommunen 1998 med komplettering
Utredningsintyget 1999
Kyrkans fullmakt 2004
Kommunbrevet 2004
Kyrkans brev 2004
Ombudsinstruktionen 2005
Kyrkmöte 2008

Således avböjdes kommunens erbjudande om formell sinnessjukförklaring 1998. På samma sätt som jag avböjde din formella utpressning och försök till sådan den 30 december 2010.

Dessbättre, och som jag lika oförtrutet framhållit genom åren, kan även ont medföra något gott. Det goda med och i ditt/kommunens brev den 17 januari är att det bevisligen går att få till stånd ett klarläggande utredningsmöte med nyckelpersonen Ingela Gardner-Sundström. Det vill säga det möte mitt ombud hos kommunen, diakonen Kenneth Food, sedan hösten 2007 kämpat för att få till stånd, men enligt egen uppgift hittills misslyckats med.
Huruvida kyrkans/Floods bakslag har med exempelvis observatören Kjell Pedersons skrivning den 26 januari 2010 är dock oklart, för närvarande.

Ingela Gardner är efter årsskiftet 2010/2011 kommunfullmäktiges ordförande i Österåker. Frågan om Gardners avgång som kommunstyrelsens ordförande den 31 december har medverkat till att det nu går bra att utreda det hela – med Ingela Gardners medverkan – har inte besvarats fullt ut trots raden ansträngningar i den delen, före årsskiftet.
Ett exempel.
Ftt annat.
Ett tredje.

.
.
Nu är i alla fall våren 2011 snart här, ytterligare tre år gått efter Ingela Gardners (enligt kyrkan) senaste avhopp våren 2008. Men finns fortfarande liv och därmed hopp.

Då du personligen, med eller utan överordnades medverkan, har missbrukat det förtroende jag gav dig vid överenskommelsen den 9 december och alla som följt utvecklingen av det här fallet vet att begreppet förtroende är allt för mig, liksom för de flesta andra människor och djur(missbruka en hunds förtroende för dig förstår du vad jag menar) har nu det hela trots det ovannämnda goda landat (även) i en förtroendefråga.
Dessbättre har jag, efter att ha överlevt 20 år i ”kafkas värld” på det s k köpet någorlunda lärt mig att tackla även sådana frågor.

Här därför ett alldeles verkligt och konkret förslag till agenda inför kommande kommunmöte:
Deltagare: Ingela Gardner-Sundström, Kenneth Flood och Alf Susaeg.
Du personligen behöver inte – om du inte särskilt vill och/eller har andra viktiga(re) uppgifter -närvara vid detta möte. Däremot måste du organisera det hela (enligt vår överenskommelse den 9 december och ombesörja att det finns en internetuppkopplad dator tillgänglig under mötet samt att hela mötet…från start till slut…dokumenteras genom analog bandinspelning eller elektronisk upptagning per ljudfil.

Återkom därför med skriftlig bekräftelse på att denna agenda är OK samt förslag till ny mötestid. Givet att du/kommunen/kyrkan inte hinner samordna det hela til, som du föreslår den 25/1 klockan 14.00. Samtidigt ska jag tillskriva Kenneth Flood och höra hur det gått&går med ”insamlingskläderna” så kan jag kanske även uppenbara mig vid det kommande mötet lite mer ”presentabel”. I alla fall till det yttre.

Det här e-brevet distribueras i samma anda&syfte, samma adresslista etc som i brevet till polisjuristen Lars Modig den 17 januari, inklusive bc-kopior till alla Facebookvänner och övriga insatta, som följer utvecklingen av det här fallet/målet.
Brevet publiceras, omedelbart efter utskick, på ”polisens egen sida”. 

Hälsningar
Alf Susaeg

 
Annonser

Written by susaeg

19 januari, 2011 den 17:57

Publicerat i Uncategorized