polisen

sådan är den…kafkavärlden

värsta förbrytare

Ett klipp ur ett s k samlingsdokument upprättat sommaren/hösten 2007. Dokumentet i helhet(wordformat, drygt 6 Mb):

.
Första och hittills enda gång frågan nedan ställts, på det sättet, var den 25 september 2007, under fortsatta försök att på gatan sälja den s k KafkaCDn.
Vilket hela tiden varit svårt och efter kommunens borttagning av
CD-bränningsfunktionen i bibliotekets utlåningsdatorer, närmast omöjligt.
Jag skriver ”närmast” då trots att jag numera försöker sälja tomma  CD-skivor för – som jag brukar förklara ”leverans när bibliotekets CD-bränningsfunktioner återställts eller annan lösning på CD-bränningsfrågan hittats”  har faktiskt hänt att folk köpt, och kommer givetvis att få en CD så snart det går.
I de flesta fall försvinner dock allt förtroende när den ”tomma CDn” förs på tal.

Vid det här tillfället talade jag med en helt obekant, inledningsvis intresserad, uppmärksam och trevlig man i 30-års åldern som av min berättelse först blev förvånad, därefter uppskakad, sedan tvivlande och till slut direkt fientlig – och frågade i det avslutande skedet:
”Vad har du gjort? – egentligen?”

Mannen var i början tveklöst intresserad och som det tycktes utan förutfattade meningar. Studerade dokumentationen noggrant och verkade efterhand övertygad om att allt han såg och hörde var sant.
Men när jag kom till nuläget, dataintrången, utsvältningsprocessen, den stoppade CD-bränningen, förbudet att sälja KafkaCDn mm, blev mannen som förbytt, avslutade samtalet och gick sig väg – utan att vänta på svar, med den ordagranna slutsatsen:

”Klart som fan att du har gjort nåt alldeles för djävligt! Så här blir INGEN i Sverige behandlad! Inte ens landets värsta förbrytare!”

Allt utan att ett enda ord sagts om den tomma CDn.

Resumeringar av vad jag ”egentligen” har gjort
under kommentarerna nedan/Alf Susaeg

——–

kommentar 2011-02-13
originallänkarna i utdraget fungerar endast inom (word)dokumentet.
Här ngra relaterade/nätpublicerade URL:er:
amnesty | erica wallberg | klarspråkarna | curriculum vitae | tio sekunder

kommentar 2013-05-13
http://dokubank26.wordpress.com/12000-dagar/

.

Annonser

Written by susaeg

13 februari, 2011 den 21:28

Publicerat i Uncategorized