polisen

sådan är den…kafkavärlden

raderade kontrollbrev

.
Från: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>
Datum: 18 mars 2011 16:54
Ämne: De raderade kontrollbreven
Till: erica_wallberg@hotmail.com
Kopia: alfsusaeg@gmail.com, susaeg@hotmail.com

Erica,
När jag vid gatuförsäljningen av min kafkaCD…vid 20-tiden i onsdags…stötte på dig i Åkersberga var
huvudet fullt av den senaste tidens ‘tsunami’ av dataintrång och kommunikationsstörningar på Internet. 
Väldokumenterade kriminella aktiviteter som nu omfattar ALLA mina elektroniska förbindelser med omvärlden; mailtrafiken på både Gmail och Hotmail, hela den aktiva bloggruppen på WordPress och senaste månader en
mängd brottsmisstänkta turer på Facebook.
Det var därför…bara därför…jag började med att berätta att jag dagen innan upptäckt att ”ditt” fem år gamla Hotmailkonto(susaeg7@hotmail.com) var raderat. Drygt 2600 kontrollbrev var borta.
 
Du nämnde att Hotmail raderar konton som inte besöks regelbundet. Vilket som jag sa omöjligen var orsak
i det här fallet eftersom övriga kontollkonton var/är orörda.
Då du hade så brått och avbröt samtalet blev aldrig klart vad du visste om det hela. Klart är i alla fall att tre kontrollkonton (inkl ”ditt”) användes för blindcopies senast den 7 mars vid ett mail till Ove Mollvik(dump#15)
https://dokubank12.files.wordpress.com/2011/03/susaeg7hotmail-com-20110318-nr.jpg
Skrev även tidigare idag en kommentar om detta på den s k polisbloggens daglogg.
 
Efter Mollviks senaste/sista mail den 24 februari och kännedomsbrevet till honom den 7 mars har frekvensen dataintrång och kommunikationsstörningar ökat så kraftigt att jag börjar ana att ngt ”stort” är på gång.
Exempelvis radering/nedsläckning av ALLA mina aktiviteter och kommunikationer på Internet. Ett scenario
som i vart fall inte kan uteslutas, mot bakgrund av pågående Vansinne, som sådant.
Senaste blogginlägg på detta tema.
Kanske står den Stora Dårskapen för dörren, som Mollvik beskrev redan i januari i fjol:
”På högsta anonyma nivå sedan blir det allvar”
Pågående dårskap, större eller mindre, skoj eller allvar, är hur som helst med säkerhet kopplad till innehållet
i översikten OM8; OM-utredningens åttonde/sista fas.
 
Jag vet att du redan vet att enda utväg i mitt fall är Ljus&Öppenhet. Oavsett omfattning av pågående eller
planerade mörkläggningsåtgärder. Och är fortfarande på samma väg ENDA räddning bevis och belägg. Vilket
redan hösten 2003 resumerades i tre meningar av Bo Lindblom, Amnesty:
”Det som behövs är insatser på ett fåtal avgörande punkter.
Det som ska ifrågasättas är den formella hanteringen av olika delar av fallet.
V
ad som krävs är en stram faktaredovisning av varje sådan del”
 
Därför och bara därför måste jag fortfarande ”hålla på som en jävla idiot” och just nu för den bokstavligen livräddande dokumentationens skull ställa en viktig fråga till dig:
Var det DU som ngn gång efter den 7 mars 2011, raderade alla
2600 kontrollbrev på (ditt) mailkonto susaeg7@hotmail.com?
 Självklart varken kan eller vill jag tro det men måste uteslutningsvis och som led i att avvärja pågående
utveckling ställa den frågan. Utan omsvep. Vilket jag tror du förstår.
Svara om du kan med vändande mail.
Hälsningar Alf
 
——–
 
tillägg/kommentar 2011-03-21  13:45
När brevet ovan publicerades på den s k dagloggen  https://dokubank12.wordpress.com/daglogg/  den 19 mars skrevs följande ingress(här ett utdrag):
.

Då bokstavligen allt är möjligt…i det här fallet (i alla fall har hittills nästan inget varit omöjligt) är det inte helt uteslutet att dagens lättladdade backupper hade med gårdagens turer (jfr not ovan) avseende de raderade kontrollbreven på Hotmail. Turer omöjliga för utomstående/oinsatta att hänga med utan hjälp varför e-brevet till Erica Wallberg igår publiceras.
Erica har meddelat att det INTE var hon som raderade de 2600 kontrollbreven.

Har för säkerhets (här) fetstilat den sista meningen så att ingen skugga ska falla på Erica Wallberg.
Alla insatta vet hur modigt och rakryggat Erica stått upp för och i den här övergreppskarusellen så läs gärna inslagen på länken http://geasus.wordpress.com/erica-wallberg/ så står den saken klar.
Det faktum att Erica…som hade/har tillgång och lösenord till det aktuella mailkontoot inte raderat de 2600 kontrollbreven aktualiserar en rad följdfrågor. Till att börja med vem som raderat breven och varför.
Att Erica som väntat kan uteslutas innebär att brott under flera rubriker inte kan uteslutas eftersom 2600 e-brev omöjligen kan ”ta bort sig själva”. Vidare följdfrågan om vad det raderade kontot innehöll som var SÅ angeläget att undanröja. Och så farligt. Alla operationer som föregick brottet/raderingen går ju att spåra via loggar och annat.
Även raden kopplingar till det mest graverande underlaget; de av Österåkers kommun stulna HD-bevisen, aktualiseras. Exempelvis kopplingar till alla papperdokument och bandinspelade telefonsamtal som fullt ut visar och bevisar varför alla bevis måste undanröjas, till varje pris, i den här 20-åriga kafkaprocessen.
Det faktum att SEBs chefsjurist offentligt tillkännagjort att banklerna ”äger” domstolarna i Sverige – Högsta domstolen inbegripen – är ett faktum som inte är att leka med. I vart fall inte när det kommer till den svenska allmänhetens kännedom. Epitetet Århundradets svenska rättsröta är inte taget ur luft.

Alf Susaeg

Annonser

Written by susaeg

21 mars, 2011 den 12:21

Publicerat i Uncategorized