polisen

sådan är den…kafkavärlden

bödelns beundran

Från: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>
Datum: 4 februari 2011 15:29
Ämne: Sista flugans strategi
Till: ove.mollvik@tv4.se
Kopia: alfsusaeg@gmail.com, susaeg@hotmail.com

(utdrag)
…Vad säger du som ‘polisiärt bevandrad’ om pågående illegal övervakning av och i mitt fall?
Att jag kan skriva så här&nu i vetskap om att det här mailet kommer att lusläsas av obehöriga beror förstås på att jag idag har allt som behövs på fötterna. Tålmodigt och oförtröttligt samlade belägg. Naturligtvis i huvudsak utanför datorn. Men en del har redan publicerats och annat registrerats i datorn, vilket bl a föranlett obehöriga intrång och dito ‘justeringar’ av min hårddisk. Ibland med tillägg och borttag om upp till 8-900 Megabyte…vid samma tillfälle! Brottslighet som f.ö. pågått sedan kyrkan iordningställde och nätanslöt min dator hösten 2008. Att jag många år utsatts för avancerad illegal övervakning står idag klart, under strängast möjliga beviskrav. Vissa delar har du själv kommenterat och finns uppgifter om att lägenheten på Bergavägen 10 ”gjorts i ordning för att övervaka dig” och att kommunens ansvariga före tvångsinflytten 2002 visste – som på Norrgårdsvägen – att även Bergavägslägenheten var mögelskadad!

——–

Jfr detta med e-brevet nedan

Från: Ove Mollvik <ove.mollvik@tv4.se>
Datum: 23 februari 2011 13:03
Ämne: SV: Ny dialog
Till: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>

(utdrag)
Äntligen fick jag en nöjaktig förklaring till varför du så konsekvent undvikit den för mig helt avgörande
frågan och heller aldrig brytt dig om någon dialog ö h t. Om det är så att du tagit till dig av Kjells socialistiska värderingar och därmed är i maskopi mot mig så behöver jag inte längre bry mig…
Inge Johansson kan mycket väl ha utnyttjats för att ta reda på dolda tillgångar i form av bevis, kunskap eller hårdvara hos dig
Din ståndaktighet att inte avslöja gränsen för din överlevnadsförmåga är beundransvärd…

——–

Jämför därefter det fetstilta ovan med e-brev till Ove Mollvik ett år tidigare…den 12 januari 2010:

To: ove.mollvik@tv4.se
CC: ake.bonnier@svenskakyrkan.se; anita.harberggustafsson@svenskakyrkan.se; anna.jakten@sr.se; annica.fahlstedt@svenskakyrkan.se; archbishop@svenskakyrkan.se; bim.enstrom@gmail.com; bim.enstrom@tv4.se; borje@visacivilkurage.se; brfsweden@hotmail.com; claes.trotzig@polisen.se; corruptio1@hotmail.com; dick@erixon.com; erica_wallberg@hotmail.com; eva.brunne@svenskakyrkan.se; fredrik.johnsson@tv4.se; hyperdialog@gmail.com; jan.bonander@svenskakyrkan.se; jan.josefsson@svt.se; jan.scherman@tv4.se; kenneth.flood@svenskakyrkan.se; kjell.pedersson@telia.com; lennart.lundquist@svet.lu.se; martin@kristdemokraterna.se; par@atomer.se; pecka.bohman@tv4.se; suzannepodell@aol.com; victoria@mendrix.se; yrsa.haggstrom@gmail.com; 3r@5d-academy.se; alfsusaeg@gmail.com; susaeg@hotmail.com
Subject: Allt har sin tid…
Date: Tue, 12 Jan 2010 20:50:29

(utdrag)
Vid den noggranna genomläsningen av alla dina mail sedan i somras uppmärksammades även innehållet i ditt brev till Jan Scherman(TV4) den 23 oktober:
”Janne…Senast i somras var det en Inge Johansson reporter wannabe som utgav sig för att jobba åt tv4 men efter att ha fått Alfs hela historia bara försvann”.
En mening som träffade på nästa samma sätt som mailet ovan den 29 december. Varför skrev du så…den 23 oktober? – när vi så många gånger dessförinnan konstaterat att Inge Johansson omöjligen var ”approacher” eller ”infiltratör”, när jag träffade honom den 15 juni. Vi blev till och med nästan osams, vid ditt andra besök (5 september) när du fortsatte argumentera för att Inge var femtekolonnare och ”typiskt en som utnyttjas av snokartjänsterna för att ta reda på vad vi vet och ev. tänker göra”.
Allt trots att jag upprepat förklarat det alldeles absurda i att Inge hade fientliga avsikter när jag av ren slump kontaktade honom på gatan, som helt okänd för mig, och frågade om han ville köpa en ”kafkaCD”.
Ingeproblemen/-mysteriet inleddes tidigast fem dagar senare; efter hans handskrivna brev, som du vi flera tillfällen har läst. Senast(vad jag säkert vet/sett) när du vid besöket den 4 oktober läste båda Inges brev; det undertecknade brevet och även det efter hans försvinnande påträffade/osignerade tillägget.
Frågan är alltså…en äkta nyckelfråga…varför du i brevet till Jan Scherman tre veckor efter vår ytterligare genomgång av Ingefrågan och efter dina ytterligare genomläsningar av Inges brev, förmedlade dessa felaktiga/falska uppgifter till Jan Sherman? – när du den 23 oktober bevisligen kände
DEN VERKLIGA UPPTAKTEN I INGEFALLET?

hela brevet
http://dokubank.wordpress.com/2010/01/13/allt-har-sin-tid/

relaterade översikter

Annonser

Written by susaeg

23 april, 2011 den 00:46

Publicerat i Uncategorized