polisen

sådan är den…kafkavärlden

den dumma ondskan

ondskan är dum

skriver Krister Renard den 14 juli 2010 med tydlig avsikt att seriöst analysera och beskriva ondskans natur.
Dessvärre är ondska den mänskliga naturens mest svårgripbara fenomen eftersom den (nästan) alltid lyckas fly när den öppet förs på tal. Ett område där den mänskliga kreativiteten…när det gäller undanflykter, bortförklaringar och vägran att se den verkliga verkligheten…är bokstavligen gränslös. Vilket i sin tur är fullt begripligt…rent av ‘naturligt’…eftersom
.
1. ingen vill öppet framstå som ond
2. ingen vill öppet framstå som dum
3. INGEN vill öppet framstå som BÅDE ond och dum

.
trots att det i den verkliga verkligheten bevisligen finns gott om onda människor(1), gott om dumma människor(2) och gott om kombinationer(3). Många användbara metaforer finns där ”halare än en tvålad ål”  är en av bästa talare…ffa avs kategori 3.

För att här begränsa till rubriken (under vilken det går att skriva böcker…hela bibliotek vid behov..;| skriver Renard angående ondskans farligaste egenskap; det faktum att ondskan är dum:

”Den lutherske prästen Dietrich Bonhoffer, som avrättades av nazisterna bara några veckor före krigsslutet, brukade tala om ”den dumma ondskan”.
Det betyder inte att onda människor behöver vara ointelligenta. De nazistiska ledarna var, med några undantag, knappast ointelligenta, tvärtom. Men intelligens leder inte alltid till att man drar rätt eller rättfärdiga slutsatser. Matar man in fel indata i en logisk processor, blir resultatet fel, oavsett hur kraftfull och snabb processorn är. Vishet är att stoppa in rätt indata, och där kan inte intelligensen hjälpa oss.
.
Vishet, som alltid är kopplad till respekt för sanningen, och innefattar ödmjukhet och erfarenhet, leder alltid till ett gott resultat. Ondskan är alltid i avsaknad av vishet. Därför får intelligenta människor, som hänger sig åt det onda, ofta något dumt över sig. Ondskan fördummar.

men, det finns en bakslug
listighet hos ondskan…som
gör den så farlig


När man ser filmer från nazisternas massmöten, där hundratusentals människor jublande och vrålande viftar med armarna inför en skrikande och gapande Hitler, som vräker ur sig plattityder på löpande band, så ser man den totala dumheten i all sin glans. Islamister som skjuter i luften och vrålar och gapar och bränner flaggor och dockor som föreställer Bush, för att visa sitt missnöje med t ex yttrandefriheten i Väst, utgör ytterligare exempel på den dumma ondskan…

Går man till Maos Kina hittar man många exempel på den dumma ondskan. Man planerade t ex att inrätta ett universitet där enda ämnet skulle vara ”maotsetungism”.
Man skulle där enbart studera Ordförande Maos oändliga och outgrundliga visdom.

Eller när man i nordkoreanska tidningar skriver om den store ledaren Kim Il Sung och dennes golfspelande. Man påstår då rutinmässigt att varje slag han slår blir ”hole in one” (dvs bollen går direkt ner i hålet — något som de flesta spelare aldrig får uppleva under hela sitt liv).
Jag har svårt att tänka mig något mer korkat.
.
Det är därför som politisk korrekthet är en del av ondskan. Den är fördummande, eftersom den inte är öppen för alternativa åsikter. Genom att isolera sig från alla motargument, går den politiska korrekthetens företrädare mot en slags tankens entropimaximum, precis som att ett fysikaliskt system som är isolerat från omgivningen går mot maximal entropi (dvs maximal oordning och kaos).

Ondskan fördummar och omöjliggör för den som går in under den att dra rätt slutsatser (om man med rätt menar något som är kopplat till rättfärdighet)”  hela artikeln
.

klicka bild

Annonser

Written by susaeg

24 maj, 2011 den 12:55

Publicerat i Uncategorized