polisen

sådan är den…kafkavärlden

4D

det man behöver men inte får…får hittas på om det bara går…
exempelvis

DDDD…4D…DenDoldaDigitalaDialogen

som fick hittas på då det blev så mörkt och tyst kring
Högsta domstolens mål T4882-95.
En ”guldgruva” som dåvarande bäste vännen (numera bedragaren, förrädaren mm) ove.mollvik@tv4.se skrev för två år sedan…31 juli 2009…fast Mollvik då inget visste om ”de4” som småningom blev hans fall. Och kommer att följas av andra fall.  TV4 exempelvis..;/

Men, vad är ”DDDD”? Och varför så bra? Om det som allt annat i den här megabyken inte bara är ”LLBB”  (Ljug&Lur&Bluff&Båg)?
Tyvärr inte lätt att kort förklara. Iaf tre internretoriskt seriösa frågor som provisoriskt kan besvaras med ett modifierat externretoriskt citat (jäkla svammel eller hur…trots att inget kan vara allvarligare i Verkligheten…klicka bild..;|

George Orwell’s originalsentens
lyder som (nästan) alla vet ”Speaking the truth in times of universal deceit is a revolutionary act
Den modifierade meningen framhåller dock (menar jag) den orwellska sentensens viktigaste ord. Att det helt enkelt är NÖDVÄNDIGT att tala sanning…i allmänhet och ”in times of universal deceit” i synnerhet.
Kan alltså inte (in)se varför en så självklar nödvändighet som att tala sanning behöver kopplas till tankegods med revolutionära eller rebelliska förtecken.
Här öppnas dessvärre bråddjup av möjligheter att stöta&blöta föreställningar av alla slag, så DDDD  får räcka…för tillfället..;/

Mycket summariskt kan sägas att 4Dconceptet är mycket nära släkt
med gamla CenterpointSystem
https://dokubank12.files.wordpress.com/2011/08/cps-1025.jpg
som dåvarande största svenska bank blev så förtjust i att det ”måste förstöras”…
https://dokubank12.files.wordpress.com/2011/08/nordbanken.jpg
och småningom föranledde kampen ”TPTD vs TPTC”
https://dokubank12.files.wordpress.com/2011/08/tptd-vs-tptc.jpg
(klippen ovan ur översikten/storbilden nedan)
https://dokubank12.files.wordpress.com/2011/08/um-k12.jpg

 

Grunden är

1. ingen och inget kan vara och icke vara…SAMTIDIGT
(bortsett från pågående strängteoretiska och kvantfysikaliska spekulationer)
2. under mörker och tystnad råder per definition Mörker och Tystnad.
Men ‘bara’ per definition. Hur mörkt och tyst det än tycks vara är det (nästan) aldrig alldeles mörkt och tyst (mer om detta kommer)
Således kan ingen och inget samtidigt vara och icke vara, trots att så många dagligen försöker trotsa denna sannolikt sannaste av sanningar.

Exempel fenomen#1; B ljuger…påtagligt och belagt med alla nödvändiga evidens. Vilket föranleder följdfrågor som ”VARFÖR ljuger B?” som i sin tur kanske leder till

‘subfenomen’ a la
fenomen#1-2
fenomen#1-3
fenomen#1-4

och ‘subsubfenomen’ som
fenomen#1-2-2
fenomen#1-2-3
och så vidare

Vilket snabbt kan utvecklas bortom räckhåll och kontroll för var och en. En dator matad med 4D-algoritmer kan därför vara ‘revolutionary’ för var och en som behöver skilja mellan sant och falskt, i den s k verkliga verkligheten. Vilket de flesta behöver. Varje dag (jfr CenterpointSystem ovan).

Varför allt detta…om detta?
Därför att det är NÖDVÄNDIGT att tala sanning. Trots…eller på grund av…att B ljuger. Här gäller varken ”tro” eller ”hopp” a la observatören C nedan (vid fiktivt samtal med A):
”Näe…kan INTE tro att B ljuger” eller
”B har ALDRIG ljugit för mig…iallifall” eller
”Mådä…får hoppas B bättrar sig” eller
”Påstår du att B ljuger får du tammefan ha mer på fötter!”

Ungefär så kan det låta.
C:s sista mening är viktigast då den närmar sig det som kallas sanning. Alternativt verklighet. Och finns tydligen i den meningen en gräns där C inte behöver mer på fötter för att (in)se att B ljuger. Vilket om och när den fundamentala sanningen avhandlats det…för B:s del…öppnas vad som kan likna Avgrunden.

Det är därför oetiskt…och farligt (inte bara för B) att utan BELÄGG utpeka B som lögnare. Eftersom på gränsen mellan sanning och lögn det bokstavligen kan uppstå ”revolution”.
(jfr punkterna 7-8 under Upplysta budskap)

Skrupelfria lögnare (L) som ertappas är vanligen experter på att blixtsnabbt vända svart till vitt och ställer samtidigt till det ytterligare för de som behöver veta för vad (L) i verkligheten står och går. Jfr den dumma ondskan

Inte ens vid fullbordade bargärningsbrott ger förhärdade lögnare upp. Åberopar tvärtom universums alla tänk- och otänkbara undanflykter.  Under på-löpande-band-leverans av nya lögner…som ersättning för avslöjade och förbrukade gamla.
http://dokubank5.files.wordpress.com/2011/08/lognens-karaktar-k21.jpg

Det finns filmade avsnitt ur verkligheten som belägger försök att till och med förneka egen existens:
”Det där är inte jag” som en svensk politiker upprepat hävdade i Uppdrag gransknings så kallade
valstugereportage. Då politikern fick se sig själv – med lögn – i ord och bild.
Tyckte faktiskt synd om den hjälplösa lögnaren och (då) nästan lika mycket ogillade den nakna sanningen.
Förklara…den som kan…hur ngn som ogillar lögnare så till den grad som i mitt fall…inför fait a compli kan tycka synd om Lögnare!??
Utan fördjupning (i den delen) är det kanske hjälplösheten som sådan som träffar människan. Oavsett belägenhetens orsak.
Klart märklig reaktion i alla fall..;/

 

den gula gnuttan

en av 4D-conceptets huvudalgoritmer,
Modellexempel…klicka bild…

.

algoritmer(översikt)…klicka bild

en algoritm
är en metodisk och exakt beskrivning av hur man löser ett problem.
Algoritmer och program kan sägas vara ”två sidor av samma mynt”.  Skillnaden är att algoritmer kan beskrivas oberoende av programspråk. En algoritm som någon hittar på idag kan därför vara lika aktuell och användbar långt efter att den sista Javaprogrammeraren loggat ut.

definitioner
En algoritm är en stegvis procedur av väldefinerade exekverbara instruktioner avsedda att utföra en uppgift eller lösa ett problem, ofta med kravet att proceduren ska ha ett slut.  Ett program(däremot) går ut på att beskriva algoritmer så att de kan exekveras av maskiner och dessutom förstås av människor.

det finns många algoritmer
för att lösa ett visst/givet problem, där varje algoritm i en sådan ”problemlösningsskara” kan ha mycket olika egenskaper. Målet är att konstruera algoritmer som är korrekta, enkla och effektiva.

4D-conceptets huvudalgoritmer
(översikt/utkast)

vad är då “4D” så bra för?
Ja, svaret kan…faktiskt…vara:

”som evidensbaserat sjätte sinne”

Att något “bor” i den sjätte sektorn hos varje människa betvivlar knappast ngn människa. Frågan är bara vad och om det är ngt att ha…eller “lita på”..;)
S k känslomänniskor säger sig helt och fullt lita på innehållet i sin sjätte sektor. Vilket är helt OK, i och för sig.
Men s k evidensbaserad kunskap
kan det omöjligen vara fråga om.

Instinkt, intuition och känsla
är nog så bra, i sig, då inget annat finns att ”hålla i”. Och sannolikt möter dagligen de flesta människor frågor där sinnena 1-5 inte är minsta hjälp där endast återstår att förlita på nr 6…eller leva med aktuell osäkerhet.
Lika sannolikt möter dagligen många människor frågetecken som sinnena 1-5 bedömer som omöjliga…rent av (livs)farliga…att leva med och där gissningar, tro och hopp är lika omöjliga/farliga vänner.

4D-conceptet är ett evidensbaserat hjälpmedel

som sinnena 1-5 med säkerhet kan lita på, och kan i många svåra situationer undanröja osäkerhet och möjliggöra beslut baserade på fakta, belägg och evidens. Därför kan 4D vara ”så bra”…i så många fall.

4D-conceptet

är som nämnts nära släkt med…och har ”återanvänt” stora delar av…Centerpoints välfungerande systemstruktur.
klicka bild (samma länk som ovan)

mer om Centerpointsystemets bakgrund
http://dokubank3.files.wordpress.com/2011/09/nsm1.jpg

4D-conceptets startsida nedan…

komplettering 24 september 2012

ljudfil…klicka bild…eller direkt…
http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4153069.mp3

Den här sidan med inlägg publicerades i fjol, 16 augusti 2011.
Därefter har mycket forskats, sagts och gjorts om den nutida betydelsen hos begreppet algoritm.
Börja med att avlyssna ljudfilen ovan. Hela filen tar 30 minuter.

Sammanfattning (fyra minuter)
mellan positionerna 03:05 och 07:10.

”Det absolut viktigaste ordet i vårt samhälle idag är ALGORITM”

ur P1-programmet Människan och maskinen, tema Magi
19 september 2012  kl 14:03, pos 03:14

Begreppet algoritm var dock (minst) lika viktigt på 1980-talet då informationshanteringssystemet CENTERPOINT skapades, utvecklades och lancerades i Sverige (länkrepris)
https://dokubank12.files.wordpress.com/2011/08/cps-1025.jpg
…det system som utgörs av i huvudsak samma algoritmer, program- och problemlösningar, som det nya 4D-conceptet.
Alf Susaeg

från programmet…pos 06:42

”I en värld där vad du än vill kan bli sant
är enda sättet att hantera det att lära dig
handskas med din vilja…
Och hur man handskas med sin vilja är det
man fundamentalt behöver lära sig i magi,
i alla kulturer, i hela historien.
Och gäller i allra högsta grad oss, idag”

kloka ord…med tre automatiska följdfrågor
vad är vilja?
vad bor hos viljan?
vem råder över viljan?

och fjärde…viktigaste

var BOR viljan?

(klicka bild)

http://geasus.wordpress.com/2011/11/25/ondskan/

sammanfattning av sammanfattningar

http://kollatanken.blogspot.se/

större bild…klicka bild

fortsättning…

uppdaterat 2012-10-10

Annonser

Written by susaeg

16 augusti, 2011 den 17:57

Publicerat i Uncategorized