polisen

sådan är den…kafkavärlden

domstolsbevisen

klicka bilder

kort och snabb bakgrund…bildspel

Så…vad är PROBLEMET?

Varför lämnar inte Österåker tillbaka de stulna HD-bevisen?
som tjänstemän hos kommunen bevisligen stal vid inbrott i bostad !?
Allt så att Högsta domstolens äldsta rättfall genom tiderna T4882-95
kan slutföras (fyllde sexton år den 31 augusti 2011).
Vilket är omöjligt UTAN det av kommunen stulna bevismaterialet.

Även frågan om den egentliga orsaken bakom Österåkers vägran att återlämna bevisen måste ställas på spets, på grund av annalkande preskriptioner av anmälda/outredda brott.

Som följd av (den för oinsatta ofattbara) utvecklingen måste även frågan om syftet med Österåkers agerande granskas.
Är syftet att SKYDDA inblandade beslutsfattare?…genom att FÖRHINDRA
att Högsta domstolens mål T4882-95 slutförs? (jfr den välinformerade observatören Lars Wenngrens bedömning 1 augusti 2006)

Klicka, skrolla, kolla och döm själv. Ingen juridisk kompetens krävs.
Sunt förnuft räcker.

nedan senaste utomstående bedömning (Facebook 7 september 2011)

Annonser

Written by susaeg

25 september, 2011 den 17:18

Publicerat i Uncategorized