polisen

ljusteröövergreppet

Annonser

är endast ett i den långa rad systematiska
grova rättsövergrepp som karakteriserar
Högsta domstolens mögelskademål T4882-95

Exempel på tidigare (utomstående) fallbeskrivningar: Amnestyveteranen Bo Lindblom den 25 oktober 2005 Observatören
Erica Wallberg den 27 mars 2006 Analytikern och samhällsdebattören
Peter Storm den 11 oktober 2010 och senast Facebookvännen
Enlighted Beacon den 7 september 2011

Ljusteröövergreppet
sammanställs under rubrikerna nedan;
förspel, verkställande, efterspel.

klicka bilder

Annonser

Annonser