polisen

sådan är den…kafkavärlden

maktens drängar

markerade personer ovan
föredrar anonym maktutövning

Vid trakasserier och rättsövergrepp uppges aldrig namn. Tjänstenummer kan på begäran erhållas vid ‘smärre’ övergrepp men vid grova/grövre diton (se nedan) lämnas inga uppgifter. Vid sådana tillfällen har den anonyme maktutövaren förlorat minnet och glömt ALLT. Inbegripet tjänstebricka; där anställningsnummer ingraverats…och tjänsteinstruktion; där det klart och tydligt står vad maktutövaren ifråga får och inte får.

PREVENDOs (i det här fallet) oupphörliga trakasserier, provokationer och grova rättsövergrepp har många paralleller med det väldokumenterade s k  Ljusteröövergreppet…vilket talar både för sig självt och för det (bevisligen delvis) kriminella vaktbolaget PREVENDO i Åkersberga.
https://dokubank12.wordpress.com/2011/10/16/ljusteroovergreppet/

Stort arbete krävs för att sammanställa, strukturera och publicera alla övergrepp genom åren…enbart inom Österåkers kommun. Övergrepp utförda av såväl kommunanställda som Täbypolisen och vaktbolaget Prevendo.
Tillsvidare exempel på ngra redan publicerade/brottsanmälda händelser

biblioteksövergreppet 2007-12-03
http://dokubank.wordpress.com/2009/07/19/2502/
vid detta tillfälle verkställdes övergreppet aktivt av vakt#2 bilden ovan (kallas i texen ”vakt nr 1”)

biblioteksövergreppet; uppföljning 2007-12-04
vid detta tillfälle verkställdes övergreppet aktivt av vakt#1 bilden ovan. F.ö. samma person som mest nitiskt inpräntat kommunens ”specialförbud” i mitt fall(att jag ICKE får sälja mina s k kafkaCDn i Åkersberga centrum)
http://geasus.wordpress.com/erica-wallberg/
Episoden dokumenterad i samma stripp som ovan (ung i mitten)
http://dokubank.wordpress.com/2009/07/19/2502/

provokationen/polissaken 12 maj 2011
https://dokubank12.wordpress.com/2011/05/13/handelser-20110512/
vid detta tillfälle deltog vakt#3 ovan. Huruvida #3 även deltog i upplägget av provokationen ifråga är oklart. Vakt#3 har dock varit påtagligt flitig vad gäller brottsutövningen under tjänst därefter. Exempel kommer. Senaste offentliga kommentar ang PREVENDOs och vakt#3:s oupphörliga trakasserier/provokationer/övergrepp gjordes på Facebook 3 november 2011
https://dokubank12.files.wordpress.com/2011/11/valhjalt680x13354-fokus.jpg

övr relaterade exempel
https://dokubank12.wordpress.com/2011/02/13/varsta-forbrytare/
http://geasus.wordpress.com/2011/06/29/dekoko/
http://dokubank.wordpress.com/2009/05/07/samma-historia-2/
http://dokubank3.wordpress.com/2011/05/23/tarar/
http://geasus.wordpress.com/spear-of-destiny/

forts följer..:/Alf Susaeg

Annonser

Written by susaeg

7 november, 2011 den 14:34

Publicerat i Uncategorized