polisen

sådan är den…kafkavärlden

sant

Komplicerat spörsmål…med minst två frågor…i samma…


1. Är påståendet ”Vi skyddar Sverige och demokratin” sant?
Helt eller delvis?

2. Är bildmontaget (symbolik, sammanhang etc) sant?
Helt eller delvis?
a) polisens logotype?
b) djävulssymbolen?
c) spiralen?
d) f-korset?

Svaren är idag…per evidens

1. Påståendet ordagrant från säkerhetspolisens, SÄPO, webplats och är citatet
i sig bevisligen sant
http://www.sakerhetspolisen.se/
Textens innehåll är däremot endast DELVIS sant, vilket öppnar vägar och frågor
åt alla håll…

2a) sant
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Polisen_logo.svg
2b) dokumenterade/sanna kopplingar till polisens verksamheter, exempel
http://geasus.files.wordpress.com/2011/04/c3a5ttonde-fasen.jpg
2c) som ovan…exempel
http://dokubank11.wordpress.com/spiralen/
2d) (hypo)teser på s k goda och väl dokumenterade grunder
https://dokubank12.wordpress.com/2012/02/25/som-sagt/

   
P1-Kaliber 2012-03-18    
http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3830392.mp3 

P1-Lunchekot2012-03-18, 12:43  (pos 12:25)   
http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3832007.mp3

corruptio.blog.com
http://corruptio.blog.com/2012/03/11/vijesti-montenegro-twitter/#comments

dokubank.wordpress.com
http://dokubank11.wordpress.com/2012/01/04/historien/ 

 

 

Annonser

Written by susaeg

18 mars, 2012 den 15:01

Publicerat i Uncategorized