polisen

sådan är den…kafkavärlden

senaste

Men, djävulen hör aldrig bön av godhet…förstås.
Lyhördheten kommer av rädsla och feghet. Inget
annat. Som i den här historien där han vet att alla
snart får se vem som håller i Reglaget. Och vet
att Helvetets extrahetta kommer från evidensen
i Bagaget..;|

första formella bön
(större bilder…klicka)

första informella bönhöran

evidens A
http://dokubank5.wordpress.com/2012/03/12/talamodet/
https://dokubank12.files.wordpress.com/2012/03/slutajavlas20120312.jpg
http://dokubank11.wordpress.com/fbprofil-20120322-2/

evidens B
https://dokubank12.files.wordpress.com/2012/03/ac20120319-fok1.jpg
http://dokubank11.wordpress.com/datasabotage/

evidens C
http://dokubank11.wordpress.com/antoniocanto-20120319/
https://dokubank12.files.wordpress.com/2012/03/lafok1.jpg
https://dokubank12.files.wordpress.com/2012/03/lafok2.jpg
https://dokubank12.wordpress.com/2011/08/16/4d/
http://dokubank3.wordpress.com/dddd/
Begreppet ”5D”  ovan är lika med den dolda analoga praktiseringen
av 4D. Per penna&rutade kollegieblock, helt enkelt. Fungerar lika bra
som datorversionen men kräver mycket  mera tid&kraft…förstås..;|

evidens D
https://dokubank12.files.wordpress.com/2012/03/fbschema.jpg

sammanfattningsvis
finns inga belägg för att (den i sig brottsmisstänkta) tjuvläsningen
ifråga utlöste den väldokumenterade bönhörningen. Teser/antiteser
är vad som står till buds, och då ingen logiskt rimlig konkurrent finns
till den tes som säger att något av innehållet  i det tjuvlästa mailet
utlöste ‘välviljan’ ifråga, får den(tesen) gälla…tills vidare/Alf Susaeg

relaterade länkar
http://dokubank11.wordpress.com/spiralen/
https://dokubank12.wordpress.com/2012/03/21/motgiftet/
http://dokubank11.wordpress.com/2012/03/13/ajfrb/
http://dokubank5.wordpress.com/2012/03/16/nya-bordet/
https://dokubank12.wordpress.com/2012/03/17/fuckaicke/
https://dokubank12.wordpress.com/2012/03/20/huvudmetoder/
http://dokubank11.wordpress.com/ericbright/nyckelfragor/evidens/

 

Annonser

Written by susaeg

22 mars, 2012 den 23:57

Publicerat i Uncategorized