polisen

akut

Annonser

Från: annicafa@hotmail.com
Datum: 17 april 2012 14:11
Ämne: RE: Högsta domstolens mål T4882-95 mm
Till: alfsusaeg@gmail.com

Jag har fått denna.
Mvh Annica
—————-
Date: Tue, 17 Apr 2012 14:03:10 +0200
Subject: Högsta domstolens mål T4882-95 mm
From: alfsusaeg@gmail.com
To: lars.modig@polisen.se; polismyndigheten.stockholm@polisen.se
CC: ake.bonnier@svenskakyrkan.se; anders.anttonen@gmail.com; annicafa@hotmail.com; b3wheel@gmail.com; canto_canto@msn.com; carinlindgren266@hotmail.com; claes.trotzig@polisen.se; corruptio1@hotmail.com; dag.isgor@gmail.com; daniel.ohman@sr.se; dollsandangels@live.se; ekotgranskar@sr.se; erica_wallberg@hotmail.com; eva.brunne@svenskakyrkan.se; fredrik.sperling@sverigesradio.se; hyperdialog@gmail.com; ingela.gardner.sundstrom@osteraker.se; jan.bonander@svenskakyrkan.se; jan.dellestrand@live.se; jan.josefsson@svt.se; jan.scherman@tv4.se; kaj.kullberg01@gmail.com; kaliber@sr.se; karin.proos@osteraker.se; kenneth.flood@svenskakyrkan.se; kjell.karlsson@osteraker.se; kjell.pedersson@telia.com; lennart.lundquist@svet.lu.se; lotta_allard@yahoo.com; malou.von.sivers@tv4.se; michaela.fletcher.sjoman@osteraker.se; nabbor@telia.com; ove.mollvik@tv4.se; peter@hyway1.com; rob-pal@hotmail.com; siv.kaino@osteraker.se; solens@gmail.com; stenbocken62@gmail.com; sven.bergman@svt.se; ulf@tavelmannen.com; ylva.bogegard@sr.se; yrsa.haggstrom@gmail.com; alfsusaeg@gmail.com; susaeg21@hotmail.com

Polismyndigheten i Stockholms län
Lars Modig

Bäste Lars Modig,
Jag skriver för att ditt/polismyndighetens/rättsväsendets akuta ingripande nu krävs.
Efter våra kontakter i fjol, angående de stulna bevisen i det rubricerade målet, har du informerats om utvecklingen. Senast med kännedomskopia av brev till Lotta Allard den 20 februari
http://dokubank11.wordpress.com/lottaallard-20120220/
och brev till Österåkers kommun den 5 mars.
http://dokubank11.wordpress.com/ericbright-20120306/

Som du redan kan ha läst kom Facebookvännerna Eric Bright, Lotta Allard m fl till undsättning i höstas genom skrivelser till kommunledningen i Österåker
http://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/eb-kommunen20111124-mask.jpg
http://dokubank3.files.wordpress.com/2012/02/klipp10.jpg
http://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/ebdump-20111222-mask.jpg
och en till kommunen överlämnad namninsamling i december
http://dokubank11.wordpress.com/ericbright/namninsamling/
initiativtagarnas bakgrunder
http://geasus.wordpress.com/lotta-allard/
http://geasus.wordpress.com/2011/09/22/upplysta-budskap/

Arbetet med att återbörda de stulna HD-bevisen har pågått sedan 2002/2003 och kan den delen sammanfattas med Svenska kyrkans brev till Österåkers kommun hösten 2004
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/05/kyrkans-brev-20041007/
och (summariskt) utvecklingen därefter
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/05/kyrkproppen/
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lm07.jpg

När det gäller det stulna bevismaterialet kan såväl utvecklingen före, som under och efter våra kontakter ifjol, resumeras med utdrag ur brev till Facebookvännen Jonas Kiran m fl, 19 oktober 2011:

”Jag menar fortfarande att vi kan avfärda invändningar whatsoever eftersom SAK-frågan; de stulna bevisen är OMÖJLIG att ‘invända’ bort.
https://dokubank12.wordpress.com/2011/09/25/domstolsbevisen/
Eller kommunmanifestationen med tre ord:

HIT MED BEVISEN!
Får vi inte ut bevisen får vi ut ansvariga i ljuset som där får förklara
a) vilken eventuell LAG som ger kommunen RÄTT att BEHÅLLA stöldgodset
b) varför Österåker så beslutsamt vägrar återlämna det omistliga underlaget och
c) vad de stulna bevisen innehåller som är så FARLIGT…och viktigt att dölja.
Vi behöver inte ens nudda fortsatta domstolskamper, korrupta myndigheter, övergrepp och sattyg när den första och främsta sakfrågan; de stulna domstolsbevisen…öppet och offentligt ställs på spets! Därefter rullar allt, bokstavligen, av sig självt.
Just där ligger lösningen på alla problem relaterade till
Högsta domstolens mögelskademål T4882-95 och till våra möjligheter att realisera våra Goda viljor…i det Godas tjänst”
https://dokubank12.wordpress.com/2011/10/19/de-stulna-domstolsbevisen/
——–
http://dokubank11.wordpress.com/ericbright/skrivelser/eb-20111123/

Österåkers kommun har i skrivande stund
• inte återlämnat de stulna domstolsbevisen
• inte åtgärdat övriga akuta huvudsakfrågor

Istället har fortsatta brott uppdagats, fortsatta misstankar om brott tillkommit och fortsatt stöd erhållits för diakonen Kenneth Floods bedömning augusti 2004:
”Jag har förstått under vägen att dom har ingen som helst tanke på att rätta till det hela”
http://dokubank2.wordpress.com/2010/10/15/utlatanden/
http://dokubank3.wordpress.com/testimonials3/
och för Peter Storms analys på samma tema, oktober 2010
http://geasus.wordpress.com/peter-storm/

Före ngra rader om den utveckling som komplicerat relationen till vännen Eric Bright, ska sägas att främsta hinder för att komma tillrätta med det här fallet/målet har varit alla s k turer genom åren. Turer som redan hösten 2006 var för många, för många
http://dokubank11.wordpress.com/ericbright/nyckelfragor/analys/janne-josefsson/
och skapat nya turer och ”förskräckliga” läsningar som dessa…http://dokubank11.wordpress.com/2012/01/04/historien/
https://dokubank12.wordpress.com/2011/06/15/den-roda-traden/
som med hjälp av modellerna nedan förklarar orsak och verkan bakom SUMMA turer, i det här målet.
https://dokubank12.wordpress.com/2012/03/28/grovt-kriminella-2/
Att dessa kriminella modeller praktiserats under så lång tid som i det här fallet gör det lätt att förstå hur så allvarliga problem så lätt kan förvandlas till ”vadå problem?”
https://dokubank12.wordpress.com/2012/03/21/motgiftet/
https://dokubank12.wordpress.com/2012/04/10/fenomenet-gaslighting/
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/03/ebskloka3.jpg

Under alla omständigheter har det varit omöjligt att komma tillrätta med det här fallet/målet efter kyrkans ombudstillträde hösten 2003. Vilket i sin tur förklaras i den röda tråden och visar att det i målet figurerar individer/viljor av sådan art att inte ens observatören Lars Wenngrens bedömning hösten 2006 kan avfärdas som fria fantasier
https://dokubank12.wordpress.com/2011/04/23/dodsdomd/

Mot den bakgrunden blir det även lätt att förstå de turer som idag komplicerar relationen till Eric Bright. Händelseförlopp som i sig föranleder misstanke om att EB påverkats på liknande sätt som Inge Johansson sommaren 2009
http://docubank10.wordpress.com/ingemysteriet/
och att kopplingar kan finnas till den redan avslöjade bedragaren/sabotören ove.mollvik@tv4.se
http://geasus.files.wordpress.com/2011/04/c3a5ttonde-fasen.jpg
http://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/magstarkt.jpg
ävensom till en av Mollviks förtrogna; Yrsa Häggström
http://dokubank.files.wordpress.com/2010/08/yhljuger6.jpg

Klart är att Eric Brights hållning ändrats radikalt, efter årsskiftet 2011/2012.
Före årsskiftet var EB fokuserad på det stulna bevismaterialet med alla tillhörande och avgörande sakfrågor, och gjorde f.ö. ett Facebookinlägg 26 oktober 2011 med texten
”Jag vill se slutet på den här historien, vi behöver domstolsbevisen!”
http://geasus.files.wordpress.com/2011/11/bevis.jpg

Efter årsskiftet flyttades fokus till
oro för ”mötande tåg…” (13 februari)http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/plm58.jpg

oro för att jag blivit ”omhändertagen” (20 februari
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/plm49.jpg
oro för att ”kommunen gjort slag i saken angående mentalsjukplanerna”  (22 februari)http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lm53.jpg
undanröjande av ”missförstånd” (5 mars) genom koppling till Ljusteröövergreppet våren 2000!? Absolut obegripligt…för tillfället…http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/plm66.jpg
https://dokubank12.wordpress.com/2011/10/16/ljusteroovergreppet/
fokusering på kommunbrevets resumé (5 mars) avseende exemplen ovan
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/plm59.jpg
Mest förbryllande i den här delen är att det är omöjligt att på ngt naturligt/logiskt sätt förklara EBs nuvarande hållning, Exempelvis som en funktion av rädsla. Som exempelvis Klarspråkaren Kjell Pederson redan den 21 mars 2010 förklarade att så kan vara:
”Alla som försöker hjälpa dig är rädda. Jag är också rädd”
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lm07-2.jpg
En naturlig och förståelig förklaring i sig, men gäller inte den så väldokumenterat orädde Eric Bright. Bevisen för EBs beundransvärda mod är obestridliga. Helt enkelt.
http://geasus.files.wordpress.com/2011/11/liten.jpg
http://dokubank11.wordpress.com/2012/01/04/historien/
Gåtan kvarstår således, med möjliga ledtrådar i översikten nedan…http://dokubank11.wordpress.com/2012/04/12/vem-har-skramt/

Du skrev i fjol:
”Polismyndigheten ansvarar enligt gällande lagstiftning för att uppdaga och utreda brott samt för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet”
https://dokubank12.wordpress.com/2011/01/17/polisen-20110111/
Rätt och riktigt förstås, till punkt och pricka.
Men, då den här saken ligger mig så nära har jag ändå ”lagt mig i” och listat ett antal webbadresser nedan som jag tror kan underlätta ditt/ert arbete. Och står jag f.ö. i samma anda till tjänst med all övrig bevarad information, som kan förenkla och påskynda en avslutning av det hela.

Behovet av rättsväsendets omedelbara ingripande i det här målet/fallet talar f.ö. för sig självt. Idag dessutom med eftertryck, med hänsyn till förestående brottspreskriptioner. Redan vid årsskiftet 2010/2011 ringde varningsklockor då enhetschefen Karlsson hos Österåker vid sina hembesök upprepat och animerat pläderade för att ”kommande preskriptioner löser alla problem i ditt fall”.  ’Lösningar’ som bevisligen förekommer på ett flertal berörda agendor och därför kan misstänkas vara relaterade till den typ av brott justitieministern beskrev den 2 februari fjol
https://dokubank12.wordpress.com/2011/02/02/hardare-tag/

Kommunen har sedan hösten 2002 idkat skoningslös utsvältning och utpressning i kombination med det påtvingade hälsovådliga boendet på Bergavägen. Plus det viktigaste; vägran att återlämna de stulna domstolsbevisen.
Kommunen har haft full kontroll över dessa tre för mig helt avgörande/akuta sakfrågor och kan misstänkas att brottsutövningen ifråga skett uppsåtligt i syfte att tvinga mig till underkastelse och/eller helt enkelt ”krypa till korset på svältgränsen”. D v s  det ’erbjudande’ kommuntjänstemannen Elisabeth Andersson förmedlade genom mitt ombud  redan för FJORTON år sedan…den 9 april 1998.
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/03/jea19980505.jpg
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/03/arbete2.jpg
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/01/vasteras24663.jpg

Tillkommande misstänkta brott avser bl a händelseförloppen i samband med kommunens hembesök den 9 december 2011
http://dokubank11.wordpress.com/ericbright/nyckelfragor/kommunbesok-9-dec/
vilket berör samtliga tre huvudsakfrågor ovan, inklusive behandlingen av boendet på Bergavägen, Åkersberga.
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/plm67.jpg
Handläggarna har getts möjlighet att kommentera redogörelsen men har avstått
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lm06.jpg
Avstått på samma sätt som efter försöken vid årsskiftet att kommunicera ”utan ohövlighet”…http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/02/eb-20111223-fok.jpg
Turer och attityder som i sin tur kan misstänkas kopplade till alla turer 2010/2011
http://dokubank9.wordpress.com/2011/01/24/misstanke-om-brott-mm/
ävensom dåvarande ombudets skrivning hösten 2002
http://dokubank.files.wordpress.com/2008/11/ts20021019.jpg

Bakgrunder till aktuella brottsanmälningar i HD-målet finns i ljudfilerna nedan
http://soundcloud.com/susaeg/ts-20020611
http://soundcloud.com/susaeg/pb-20011130
http://soundcloud.com/susaeg/np-20020206
med tillhörande utdrag från resningsdokumentationen i målet
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lm08.jpg
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lm09.jpg
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lm10.jpg
och åklagarmyndighetens/riksåklagarens handläggningar avseende det stulna bevismaterialet i samma mål.
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lm11.jpg

På grund av de oupphörliga dataintrången/-datasabotagen genom åren
http://dokubank11.wordpress.com/datasabotage/
https://dokubank12.wordpress.com/2012/04/02/problemet-2/´
postas numera dubbla uppsättningar av viktiga e-brev med kännedomskopior till bl a närmast berörda. Av samma skäl publiceras det här brevet på http://dokubank11.wordpress.com/
och uppdateras dagens utveckling på min Facebookprofil.

Med vänlig hälsning
Alf Susaeg

——–

original/skärmdump
https://dokubank12.files.wordpress.com/2012/04/polis20120417-skd.jpg

Annonser

Annonser