polisen

sådan är den…kafkavärlden

farligaste

bakgrund till ”originalet” nedan…klicka bild…eller direktlänk
https://dokubank12.wordpress.com/2011/02/02/det-viktigaste/

har numera till leda pläderat

för den magiska kraft som finns i begreppen ljus&öppenhet.
Världens mäktigaste vänner, brukar de få heta (på den här bloggruppen)
och har de nu hälsat på igen…och rättat till..;)
Så STORT tack kära Vänner…igen!
Ngra gamla länkar från 2008 då den ”magiska” kraften upptäcktes, om ngn är intresserad…
http://susaeg.wordpress.com/2008/09/26/test14-20080926/
http://ordetkontrasaken.blogspot.com/2008/10/bloggermysteriet.html
http://utkastat.blogspot.se/2009/01/16e-utkastet-frst-uti-r.html
http://docubank10.wordpress.com/2010/09/29/nytt-dataintrang/

Märkte f.ö. strax före kl 13 idag att ”gillafunktionerna” på den här
‘polisbloggen’ var borttagna (vilket påklagades igår..;) och var/är
den gamla ordningen återställd idag. Kollade övriga bloggar där gillafunktionerna var ”olovligt påsatta”
igår. På alla kollade(ett tiotal) är nu gillafunktionerna borta och alla
ordningar återställda även där…UTOM på ”ericbright”-bloggen (http://dokubank11.wordpress.com)…där ligger fortfarande alla gillafunktioner kvar (men tas säkert bort snart..;)
Här en checkdump från (upptäckts)tillfället
https://dokubank12.files.wordpress.com/2012/04/checkdump20120425.jpg

Pratar förstås bara om den här datorn. de här bloggarna kan mycket väl se ut på annat sätt på andra datorer…som alla som kan ngt om datorer vet att det kan vara..;|Alf Susaeg

”Det farligaste som finns är rädda människor med makt”

säger det gamla talessättet, och har på samma tema kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki sagt:
”Rädda människor är dåliga demokrater”
Ytterligare exempel är författaren och rättskämpen Vilhelm Mobergs välkända sentens:

Gemensamt för de tre exemplen ovan är begreppen rädsla och feghet med motsatser…


…och tillhörande logiska funktioner…

Kvadranterna 3-4 utgör, med avseende på maktaspekten, ingen allmän fara och lämnas därhän i analysen.

Kvadranterna 1-2 är däremot allmänt intressanta där
– #1 är en möjlig allmänfara och
– #2 en säker sådan.
Kvadrant #2 är en sinnebild av talessättet:
”Det farligaste som finns är
rädda människor med makt”

som  kopplad till Justitiekanslerns offentligt deklarerade feghet –
enligt det här inlägget – är grunden för det här inläggets tema och analys.

När Sveriges, enligt grundlag, högste tillsynsman enligt egen uppgift är för feg för att ha sin lojalitet med det som är rätt, måste var och en ifrågasätta meningen med samhällsbevarande/-tillrättaläggande anträngningar på alla nivåer, därunder. I grunden ALLA svenska rätts- och samhällsnivåer.
Klart är därför att det i dagens Sverige bor ett Fel. Inte vilket som helst, utan ett SYSTEMFEL som innebär att det svenska rätts- och samhällssystemet SAKNAR FUNGERANDE TILLSYN.

En fiktiv jämförelse: Högste chef för Forsmarks kärnkraftverk, en trevlig och sympatisk person, meddelar allmänheten via Sveriges Radio att han är rädd för ”något” på kraftverket och personligen ”för feg” för att sköta tillsynen av det farliga systemet.

Exempelfrågan: Ytterligare hur länge är Forsmarkschefen chef för kärnkraftverket efter sitt radiomeddelande?

a) en minut
b) tio minuter
c) livet ut (chefen kan enligt grundlagen inte sparkas)

Vad svarade den fiktiva panelen?
a) 17%
b) 83%
c) 0%

Hela panelen kuggades eftersom ‘rätt’ svar var c).
Varpå någon blixtsnabbt invänder: Löjligt! Absurt!
Och turneras lika snabbt: Självklart!

Det i grunden mångfalt känsligare/farligare rätts- och samhällssystemet efterhålls av en vältalig och sympatisk person som, liksom i exemplet, inte går att avsätta. Trots att han offentligt sagt sig vara för feg för att hantera den bokstavligen tickande bomb han tillsatts att övervaka.

Det är löjligt och absurt!

Lika löjlig är frågan:
Vilken nytta gör en ‘trevlig’ justitiekansler? – för allmän rättssäkerhet?
Och än löjligare:
Är inte alla svenskar i grunden hjältar? – som vågar ha en trevlig JK?
– i stället för en ämbetsman
SOM VÅGAR HÅLLA EFTER SYSTEMET?

Alldeles allvarligt talat är problemet omöjligt att prata bort.
Det är bara att lyssna på ljudfilen. Justitiekanslern bekänner öppet, i Sveriges Radio, att det system han ska tillse är i något avseende FARLIGT!
Eljest skulle ju – uteslutningsvis – inget finnas att frukta.

När Göran Lambertz själv tillkännager att han är ”för feg” för att ha sin lojalitet med det som är rätt diskvalilificeras han omedelbart som Justitiekansler, eftersom Lambertz i den befattningen, med den bristen, är lika farlig för den allmänna säkerheten, som den fege kärnkraftverkschefen, i det fingerade exemplet.

Jämför ett ytterligare exempel;

klicka bild…eller direktlänk…
http://dokubank26.files.wordpress.com/2012/08/staten.ppt

Alla insatta fruktar nu
följderna av den globala finanskrisen.
En kris som aldrig uppstått med fungerande tillsyn över bank- och finansväsendet och/eller med förståelse för den farliga symbiosen makt&media.
En kris som för övrigt för Sveriges del även (delvis)härrör från den sympatiske Lambertz välstädade skrivbord.

Men Göran Lambertz uppgift är inte att städa det egna skrivbordet, utan att hålla rent på alla svenska myndighetsskrivbord under det egna.
Det är grundlagens syfte med JKs ”fina” livstidsämbete, och är därför slutfrågan:

Hur ska det enligt grundlag förbjudna och enligt allmän rättssäkerhet ofrånkomliga chefsbytet på JK-ämbetet gå till?

3 november 2008
Alf Susaeg

källadress
http://www.ordetkontrasaken.blogspot.se/2008/11/det-farligaste-som-finns.html

relaterad länk
http://dokubank26.wordpress.com/2012/08/19/rattsstaten/

Annonser

Written by susaeg

24 april, 2012 den 03:49

Publicerat i Uncategorized