polisen

sådan är den…kafkavärlden

lottobalken


bildbakgrund(er)
https://dokubank12.wordpress.com/2012/06/08/inte-nojda/
https://dokubank12.wordpress.com/2012/06/04/hotade-domstolar/

lösningsförslag


bildbakgrund
http://dokubank3.wordpress.com/2012/06/05/rattslotto/

”Problemet med
så kontroversiella saker
som denna

är att de automatiskt avfärdas som fria fantasier. Eftersom öppen
seriös granskning riskerar avslöja något verkligt farligt med och i det svenska samhället. Därför bäst och billigast att ”skratta” bort det hela.

Där skratten fastnar i halsen finns gott om experter som fulländat behärskar konsten att ”prata” bort allvarliga/farliga samhällsproblem…oavsett omfattning relevanta bevis, belägg och evidens.
Allmänfarliga fenomen som varken går att skratta, prata eller vränga
bort elimineras med Tystnad. Eller, med författaren Lena Anderssons formulering(klicka):

”Problemet är att en del saker vi
inte vill ska vara sanna…är sanna”

En ovärderlig beledsagare för fortsättningen är därför den omutlige sanningssägaren, forskaren, filosofie doktorn, Facebookvännen mm,
Eric Bright…som bäst talar för sig själv…”
källadress: http://dokubank11.wordpress.com/spiralen/

 

I doktor Brights vetenskapligt sanna anda
”infogas (därför) löpande belägg för varje sakuppgift som riskerar
att ifrågasättas eller avfärdas som ”subjektiva påståenden”.

Eller om man nöjer sig med den brottsmisstänkte juridikprofessorn Mårten Schult’z kvasivetenskapliga terminologi;

”69 tecken på” att bakgrundsbilden 
FUNKAR ICKE talar sanning…

lösningen
avs ”69-tecken-problematiken”  ovan resumeras i den länksatta bilden nedan…

”69-tecken-dumpen”
är en sk dummy där bl a infogning och länksättning av alla enskilda bilder återstår.

(på sidan nedan är en del av ”69-bilderna” länksatta…klicka bild)

direktlänk vid uppladdningsproblem)
http://dokubank3.wordpress.com/2012/05/06/motgiftet-2/ 
sidbygget fortsätter…

 

Annonser

Written by susaeg

14 juni, 2012 den 08:01

Publicerat i Uncategorized