polisen

sådan är den…kafkavärlden

polisen dumpar

 

Först ordagrant medhåll med kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki:

”I grunden en sympatisk tanke att köra iväg folk som stör ordningen”

 

När sedan står klart – vilket det gör ganska snart – att professor Sarnecki endast avser folk ”på gatunivå” (kategori B ovan) dunstar medhållet härifrån. I vart fall halveras.

Inte ens ”för folk på gatunivå” 
råder minsta tvivel om att i huvudsak två våldstyper existerar i dagens värld.

1. det synliga våldet; manifesterat enligt kategori B ovan…
och alla andra sätt där mänsklig våldsanvändning uppenbaras…exempelvis under krig.
2. det osynliga våldet; manifesterat enligt kategori A ovan.
Den form av våld som finns hos alla människor. I övermått hos vissa
och mindre (eller nästan inte alls) hos andra.

den tudelade tesen är
a) synlig våldsanvändning kommer aldrig till stånd UTAN föregående ‘osynligt’ våld.
b) det osynliga våldet hos kategori A uttrycks ”vid behov” med synligt våld via ombud/agenter ”på gatunivå”.

Jerzy Sarnecki; professor på område våld och våldsanvändning, började bra, men missade ändå världens FARLIGASTE våldsanvändare alla kategorier; grupp A ovan.

Hur det alls var möjligt är en gåta…iaf för tillfället. Den farliga
A-gruppen avhandlas tillsvidare bakom bilden nedan…klicka…

direktlänk vid uppladdningsproblem…som av och till besvärar den här bloggruppen..;|
http://dokubank13.wordpress.com/2011/07/17/manschettvaldet/

För att se om bensin kan sparas
(som separat miljöfråga) bör utredas om det går att samköra ”bustypA”  och ”bustypB” vid polisens dumpresor ut i svenska skogar.
De flesta kommuner har ngt stökigt kommunalråd (eller annan högre befattningshavare) som behöver långa promenader och gott om tid att tänka efter före nästa drag (läs djävulskap..;|

Professor Sarnecki’s sakkunniginvändning att polisens dumpresor skulle vara ”rättsosäkra” eftersom ”de går inte att överklaga” är trams när det gäller ”typAbuset”…som varken bryr sig om rättsosäkerhet eller överklagningar. Eftersom ”typAbuset” liksom polisen ”som vanligt har all makt på sin sida”
Exempel…klicka bild…

klicka bilder

direktlänkar
http://dokubank26.wordpress.com/2012/09/11/varfor/
http://dokubank5.wordpress.com/2012/09/13/trakasserier/

fortsättning…

 

Annonser

Written by susaeg

28 september, 2012 den 12:50

Publicerat i Uncategorized