polisen

sådan är den…kafkavärlden

daglogg

Den här sidan/funktionen
upprättades idag;
2011-01-25 kl 11:51

Orsaken var idag återupptagna ”borrningsarbeten” liknande de som senast nämnts i brev till bloggaren Corruptio den 12 november 2010.
Borrningarna började ca 10:30 och upphörde strax efter att den här sidan började skrivas.

Eftersom ett ställe för löpande noteringar/publicerringar av (anmärkningsvärda) händelser sakna(t)s i den här bloggruppen kommer den här sidan sannolikt till pass. Så fortsatta anteckningar följer…(sannolikt..;|
Alf Susaeg

——–

2011-02-01  16:40
14:55 idag återupptogs (slag)borrningsarbeten i omedelbar närhet till lägenheten. Avslutades första omgång 15:05. Började nästa 15:25 och pågick av och till i (mycket) korta intervaller. Slutade helt ca 15:45.
Kraftigt/störande ljud, men lyckades inte heller denna gång spåra upphovet.
Alf Susaeg

2011-02-16  11:39
08:15 idag nya borrarbeten som ovan. Upphörde ca 0910.
Arbeten med avstängning/tilltäppning av fastighetens sopnedkast har pågått en tid med borrljud etc. Dessa arbeten upphörde helt i går 15 februari.
Dagens borrljud var således de ”gamla vanliga”. Jfr länk ovan.

2011-02-26  13:30
Senaste borrningsarbeten i överliggande lägenhet/utymme har upphört och efter tisdagkväll (22 feb) ersatts av två olika växelvis störande ljud.  Från samma håll/källa som tidigare nämnts. Det ena en ren ton ”gafflad” (via ljudredigeringsprogam) till ca 2280 Hz. Det andra (tonhöjden obestämd f.n.) påminner om ljudet från en högvarvig centrifug med två överlagrade återkommande svängningar (alternativt ljud från tre olika centrifuger som inte roterar exakt i fas).
Ljudnivåerna från såväl den rena tonen som ”centifugen/centrifugerna” är lägre än de som nämns den 12 november 2010. men är klart störande/irriterande. Ljuden har uppträtt var för sig (aldrig samtidigt hittills) vid olika tider på dygnet. Senast ”centrifugen” vid 4-tiden i natt.

2011-03-08  10:58
Den 3 mars 2011 försvann Medborgarrättsföreningens grupp på Svenska Facebook. Utredning ang bakgrund, orsak, brottsmisstankar etc pågår…
I går måndag 7 mars 2011 återupptogs tidigare nämnda borrningar. Började 14:40 och pågick sporadiskt till strax före kl 16. Denna gång ‘kompletterat’ med hammarslag och div ‘skammel’.
Tongenererandet ovan (senast noterat 2011-02-26  13:30) fortsätter.

2011-03-08  11:30
Vid kontroll för  ngn minut sedan, av länken ovan ang den försvunna föreningen…”Den 3 mars 2011 försvann”…fungerade inte länken. Ist dök på ‘fingret’ en femuddig stjärna upp…av ngn anledning…utan besked om varför och utan att länka till den begärda sidan…
Har därför lagt ut…för säkerhets skull tre likalydande url:er i klartext.
Alla testade och fungerar…i skrivande stund 11:33
http://dokubank5.wordpress.com/2011/03/04/infobrev-20110303/
http://dokubank5.wordpress.com/2011/03/04/infobrev-20110303/
http://dokubank5.wordpress.com/2011/03/04/infobrev-20110303/
och är det förstås länkar med EXAKT samma text som länken …”Den 3 mars 2011 försvann”…som inte fungerade vid kontrollen…men fungerar nu perfekt utan att ngt ändrats hos LÄNKEN.
Intressant…eller hur..;/

2011-03-08  13:20
Nya byggljud från samma håll som ovan nämnt. Började strax efter kl 13. Inga borrljud denna gång.
Påminner ljudbilden om ”försynt hobbyverksamhet”…alternativt dito ”ombyggnad”. Om ngn förstår..;)

2011-03-15  17:48
För ngra veckor sedan märktes en klar förändring ang redigeringsrutan/-verktygen på den här ”polisbloggen” (dokubank12).  Märktes tydligast på symbolerna för fext/bildplacering(vänster/mitt/höger).
Mer än fullt upp med andra/viktigare konstigheter så saken fick bero.
Idag upptäcktes att…vad det nu är…har ‘flyttat’ även till Gmail. Därför dumpat/dokumenterat.
Här de (för)ändrade delarna.

2011-03-18  09:45
Tisdag 15 mars 2011 kl 16:17 upptäcktes att det gamla hotmailkontot susaeg7@hotmail.com var tömt på hela sitt innehåll. Kontot upprättades för fem år sedan av Erica Wallberg (erica_wallberg@hotmail.com)  i Ericas namn och registrerades som susaeg7@hotmail.com med syfte att brukas som ”kontroll&backupkonto” för min räkning. Erica och jag har båda under alla år haft tillgång till det aktuella lösenordet.
Vid senaste kontroll innehöll kontot ca 2.600 (tvåtusen sexhundra) e-brev/poster, och var som sagt hela innehållet försvunnet den 15 mars 2011. Och måste p g a de idag, väldokumenterat misstänkt systematiska dataintrången/-sabotagen…tid&kraft ägnas åt detta. Istället för det viktigaste
https://dokubank12.wordpress.com/2011/02/12/skitsaker/  som i huvudsak står stilla…idag..;|
Alf Susaeg

2011-03-19  14:24
Senaste, uppskattningsvis, två månader har nedladdningstiden av WordPressgruppens bloggar(10 aktiva bloggar) gått EXTREMT långsamt. Upp till 10 ggr normal tid. För omständligt/tidkrävande att utreda så det har fått bero. Idag…däremot…fungerade ALLA backupladdningar/nedladdningar av ALLA tio bloggar helt normalt!
Samtidigt märktes ngt som tidigare aldrig märkts…ett ”tillägg” eller vad det är längst ned på varje sida. Naturligt/normalt? Vet ej.
Bakom de röda kryssen dolde sig…enl ”egenskaper” en gif-fil (5×6 punkter) med en lång/komplicerad url som inte gick att följa upp. Säkert vet jag iaf att jag kopierade tio skärmdumpar…där det går att se hur det som gick att se såg ut…och när. Bildlänken:
https://dokubank12.files.wordpress.com/2011/03/backup20110319-1418.jpg

Då bokstavligen allt är möjligt…i det här fallet (i alla fall har hittills nästan inget varit omöjligt) är det inte helt uteslutet att dagens lättladdade backupper hade med gårdagens turer (jfr not ovan) avseende de raderade kontrollbreven på Hotmail. Turer omöjliga för utomstående/oinsatta att hänga med utan hjälp varför e-brevet till Erica Wallberg igår publiceras. Erica har meddelat att det INTE var hon som raderade de 2600 kontrollbreven.
Så långt har denna nya/tillkommande utredning kommit…idag. Här brevet, full text:

Från: Alf Susaeg <alfsusaeg@gmail.com>
Datum: 18 mars 2011 16:54
Ämne: De raderade kontrollbreven
Till: erica_wallberg@hotmail.com
Kopia: alfsusaeg@gmail.com, susaeg@hotmail.com

Erica,
När jag vid gatuförsäljningen av min kafkaCD…vid 20-tiden i onsdags…stötte på dig i Åkersberga var huvudet fullt av den senaste tidens ‘tsunami’ av dataintrång och kommunikationsstörningar på Internet. Väldokumenterade kriminella aktiviteter som nu omfattar ALLA mina elektroniska förbindelser med omvärlden; mailtrafiken på både Gmail och Hotmail, hela den aktiva bloggruppen på WordPress och senaste månader en mängd brottsmisstänkta turer på Facebook.
Det var därför…bara därför…jag började med att berätta att jag dagen innan upptäckt att ”ditt” fem år gamla Hotmailkonto(susaeg7@hotmail.com) var raderat.
Drygt 2600 kontrollbrev var borta.
Du nämnde att Hotmail raderar konton som inte besöks regelbundet. Vilket som jag sa omöjligen var orsak i det här fallet eftersom övriga kontollkonton var/är orörda.
Då du hade så brått och avbröt samtalet blev aldrig klart vad du visste om det hela.
Klart är i alla fall att tre kontrollkonton (inkl ”ditt”) användes för blindcopies senast den 7 mars vid ett mail till Ove Mollvik(dump#15)
https://dokubank12.files.wordpress.com/2011/03/susaeg7hotmail-com-20110318-nr.jpg
Skrev även tidigare idag en kommentar om detta på den s k polisbloggens daglogg.

Efter Mollviks senaste/sista mail den 24 februari och kännedomsbrevet till honom den 7 mars har frekvensen dataintrång och kommunikationsstörningar ökat så kraftigt att jag börjar ana att ngt ”stort” är på gång. Exempelvis radering/nedsläckning av ALLA mina aktiviteter och kommunikationer på Internet. Ett scenario som i vart fall inte kan uteslutas, mot bakgrund av pågående Vansinne, som sådant.
Senaste blogginlägg på detta tema.
Kanske står den Stora Dårskapen för dörren, som Mollvik beskrev redan i januari i fjol:
”På högsta anonyma nivå sedan blir det allvar”

Pågående dårskap, större eller mindre, skoj eller allvar, är hur som helst med säkerhet kopplad till innehållet i översikten OM8; OM-utredningens åttonde/sista fas.

Jag vet att du redan vet att enda utväg i mitt fall är Ljus&Öppenhet. Oavsett omfattning av pågående eller planerade mörkläggningsåtgärder. Och är fortfarande på samma väg ENDA räddning bevis och belägg. Vilket redan hösten 2003 resumerades i tre meningar
av Bo Lindblom, Amnesty:
”Det som behövs är insatser på ett fåtal avgörande punkter.
Det som ska ifrågasättas är den formella hanteringen av olika delar av fallet.
Vad som krävs är en stram faktaredovisning av varje sådan del”

Därför och bara därför måste jag fortfarande ”hålla på som en jävla idiot” och just nu för den bokstavligen livräddande dokumentationens skull ställa en viktig fråga till dig:
Var det DU som ngn gång efter den 7 mars 2011, raderade alla 2600
kontrollbrev
på (ditt) mailkonto susaeg7@hotmail.com?

Självklart varken kan eller vill jag tro det men måste uteslutningsvis och som led i att avvärja pågående utveckling ställa den frågan. Utan omsvep. Vilket jag tror du förstår. Svara om du kan med vändande mail.
Hälsningar Alf

2011-03-20  17:18
Nya borrningar från hållet/källan ovan i dag, ngra minuter efter kl 17. Korvarigt. Under ca tio  minuter av och till. Dock ett nytt och tidigare aldrig noterat borrljud (har som framgår av mitt CV många års erfarenheter av byggnadsarbeten och oilka maskinljud) som kunde liknas vid en tandläkarborr…bör byggnadsbruk…om det kan förstås..;/
Att det borrades i ngn (hård)vägg och/eller s k bärande betongdel var helt klart.

2011-03-21  09:35
Har sedan en tid observerat ett ytterst märkligt fenom. Finns just nu ingen dokumenterad förklaring men går fenoment i sig att belägga på befintligt underlag, genom enkel jämförelse.
Problemet/fenomenet består i att de filtyper som används och sedan 15 år använts vid den omfattande bildproduktionen har ‘bytt plats’ när det gäller minnesbehovet.
I huvudsak två filtyper har använts alla år; psp(PaintShopPro) och den vanliga jpg-filen. psp-filer används vid själva bildproduktionen (där upp till 50-60 lager s k layers kan förekomma i samma bild).
När en bild är klar för publicering konverteras den till jpg-fil varvid alla bildlager ”sammansmälts” till ett och minskar samtidigt minnesbehovet radikalt på jpg-filen (detta exklusive  s k bildkomprimering som vid behov kan minska minnesbehovet ytterligare på jpg-filer…men medför samtidigt sämre upplösning av bilden). Vid konvertering från psp till jpg minskas normalt minnesbehovet till hälften…eller mindre.
Detta naturliga och teknisk självklara samband har gällt alla år, tills för ngn/ngra veckor sedan då  jpg-filer plötsligt blev MER minneskrävande än tillhörande produktionsfiler(psp-filer)!!
Fenomenet hälsade på senast idag vid produktionen av bilden ”fb-prognos” (publicerades 2011-03-21 kl 09:20 under rubriken ”facebookprognos” med adressen
http://dokubank5.wordpress.com/2011/03/21/facebookprognos/
psp-filen/moderfilen/produktionsfilen krävde 161 kb. Publiceringsfilen/jpg-filen krävde 282 kb. Dvs 75% MER än psp-filen (som i den bilden innehåller 31 lager/layers).
Raka motsatsen borde förstås ha gällt. Som under alla 15 tidigare år.
Så märkliga fenomen skapar givetvis utrymme för spekulationer (exempel på dessa ‘sjuka’ filer filer har USB-säkrats) inkl misstankar om kopplingar till övriga pågående /olösta mysterier. Exempelvis uppgifter från Facebookvänner att de inte kan läsa eller komma åt mina publikationer på Facebook. Och det som upptäcktes för ngra dagar sedan; miniatyrbilder visas inte (längre) vid länkningar till mina WordPressbloggar. Eller det faktum att bilder som visas/hämtas på bloggarna i många fall är klart ”kladdiga” med betydligt sämre upplösning, jfrt med originalbilderna.
Enda rimliga förklaring…idag…är att ngt program ‘planterats’ i min dator i ”något syfte”. Och enda rimliga tes ang ett sådant syfte är att ‘styra’ mina bilders distribution på Internet.
Tekniskt omöjligt är det inte…om man FÖRE publicering försett en bild med lämplig programvara. Vilket kan förklara det ökade minnesbehovet hos aktuella jpg-filer. Och kräver alla program minnesutrymme…som alla vet…
Iaf en notering avseende ett ytterligare mysterium i den här kafkaprocessen, som dessutom går hand i hand med texten ovan till Erica Wallberg den 18 mars:

Efter Mollviks senaste/sista mail den 24 februari och kännedomsbrevet till honom den 7 mars har frekvensen dataintrång och kommunikationsstörningar ökat så kraftigt att jag börjar ana att ngt ”stort” är på gång. Exempelvis radering/nedsläckning av ALLA mina aktiviteter och kommunikationer på Internet. Ett scenario som i vart fall inte kan uteslutas, mot bakgrund av pågående Vansinne, som sådant. Senaste blogginlägg på detta tema.
Kanske står den Stora Dårskapen för dörren, som Mollvik beskrev redan i januari i fjol:
”På högsta anonyma nivå sedan blir det allvar”
Pågående dårskap, större eller mindre, skoj eller allvar, är hur som helst med säkerhet kopplad till innehållet i översikten OM8; OM-utredningens åttonde/sista fas.

Alf Susaeg

2011-05-23  13:49
Många anmärkningsvärda händelser har inträffat efter senaste kommentar (21 mars). Händelser som inte har noterats pga den trånga sektor som kallas Tid. Som på sistone dessutom blivit allt trängre beroende på den ökade tillströmningen av allt fler och allt märkligare händelser.
Ty…och som vanligt kan förklaras av ”sidreklamen”: Sådan är den…Kafkavärlden.
En del märkliiga händelser har iaf både noterats och dokumenterats på andra sidor i bloggruppen, exempelvis
https://dokubank12.wordpress.com/2011/05/13/handelser-20110512/
och
https://dokubank12.wordpress.com/2011/05/15/brottsanmalda/
och i anslutning till händelserna nedan
https://dokubank12.wordpress.com/2011/05/19/intrangen-fortsatter/
skickades i förrgår(21 maj)bl a ett e-brev till Facebookvännen Antonio Canto(utdrag):

Kom här&nu på en ytterligare nämnvärd slump som inträffade när jag slog upp Norstedts för att översätta din ‘titel’ El Justo. Självklart kunde jag utan kunskap i spanska se/förstå att det hade med ”justice”, ”justitia” etc att göra. Men ville veta den exakta spanska betydelsen, och uppstod då problem eftersom jag inte fick tillgång till den spanska ordlistan utan medlemskap. Alltså registrerade jag mig som medlem och hälsade den hyggliga sortens slump på, igen.
Först måste vetas att jag sedan flera år ALLTID använder ett Excelblad som samling av aktuella mail- och webadresser, med tillhörande lösenord. Vilka jag alltid KOPIERAR från Excelbladet, för att undvika felskrivninger etc (utom på exvis Facebook där ett klick på på mailadressen och ett påföljande i ‘lösenrutan’ räcker för inloggning). Här inträffade ngt intressant.
När jag skulle ange aktuellt mailkonto(hos Norstedts) kopierade och skrev jag in den adress jag använder idag susaeg21@hotmail.com kopierade därefter det lösenord jag de senaste TIO åren använt för alla mailkonton och bloggar. Men det ordet ville inte Norstedts ha…då det ”måste bestå av minst 6 tecken”.
 
Trodde/tänkte att jag schabblat. Gjorde om. Samma resultat. Och ytterligare en gång. Samma. Testade då att som vanligt logga in på Hotmail och som vanligt kopiera både mailadress och lösenord (på Hotmail fungerar inte hos mig ”minnesfunktionen”…som på Facebook, G-mail och WordPress) och kopierar jag därför alltid  inloggningsuppgifterna från Excelbladet. Vilket jag även nu gjorde. Vilket fungerade…tre gånger i rad…hos Hotmail. Kopierade sedan igen…samma gamla lösenord. Gick till Norstedtssidan, klistrade in.
Men Norstedts ville fortfarande INTE ha det lösenordet. Och startade samma tjat igen. Orkade då inte längre och SKREV…för hand…lösenordet i Norstedts ruta. Och DET ville Norstedts ha!

Kära Antonio. Varför allt detta om detta?
Svaret är att slumpen av allt att döma ”ville visa” (mig)något.
Iaf visade slumpen att det KOPIERADE lösenordet (som används hos Hotmail) inte hade tillräckligt många tecken (minst 6 skulle det vara).
Men…mitt lösenord som jag hela tiden använder och som fungerar hos HOTMAIL…innehåller NIO tecken!
Tre mer än Norstedts krav. Samma tecken som jag skrev in för hand och Norstedt sedan gillade.
Räcker begreppet ”mysko”?
Sista kotan tycker inte det. Vilket bara är att ”hålla med” mot bakgrund av uppsjön tidigare Hotmailturer inklusive Googles blockering av mitt konto natten mellan den 17 och 18 maj 2011. Vilket i sin tur med ganska exakt 99,9% sannolikhet var/är kopplad till Hotmailturerna.
Och vem av Hotmail eller Google som i verkligheten är vän eller fiende återstår att se.
https://dokubank12.files.wordpress.com/2011/05/norstedt-mm.jpg

och med anledning av och i anslutning till detta(i det stora hela) ”minimysterium” dagens kommentar:

När jag i går kväll skulle skicka brevet nedan till Ingemar Lejon fungerade inte…hos Hotmail…den gamla vanliga rutinen; kopiera lösenord från Excel>klistra in i Hotmails inloggsruta.
Trodde först, som vanligt, att jag missat/schabblat. Försökte igen. Samma resultat. Och en tredje gång. Samma.
Då var jag iaf övertygad om att något hänt med och i min vanliga inloggsprocess…på Hotmail.
Minns sedan motsvarande problem vid medlemsansökningen hos Norstedts(förrgår) och SKREV in lösenordet. Vilket fungerade, och loggades jag in.
Detta var/är…tyckte och tycker jag…så pass anmärkningsvärt att jag för s k säkerhets skull kopierade lösenordet till ett vanligt txt-dokument (som tar bort alla ev störande formateringar).
Textdokumentet visade efter inklistring exakt rätt lösenord; 5 bokstäver och 4 siffror. Sammanlagt 9(nio) tecken.
Loggade ut från Hotmail. Inledde ny inloggsprocess…på Hotmail. Började med att kopiera och klistra in adressen; susaeg21@hotmail.com. Kopierade sedan lösenordet från TEXTdokumentet…klistrade in i Hotmails lösenordsruta…och klickade ”logga in”. Gick INTE. Ytterligare tre exakt likadana försök. Samma resultat. ”Fel lösenord”.
Provade då igen att skriva in samma lösenord. Vilket fungerade! Och var det möjligt att efter den dubbeltesten skicka brevet nedan:

From: susaeg21@hotmail.com
To: ingemar.lejon@telia.com
CC: alfsusaeg@gmail.com; susaeg@hotmail.com; susaeg21@hotmail.com
Subject: Hej Ingemar
Date: Sun, 22 May 2011 22:18:21 +0200

Först och främst stort tack för det intressanta samtalet ”på byn”..;)
Väntade ngra minuter utanför ingången(mot torget)…men du kanske
också hade väntat på mig och gått. Jag var klar precis när ICA stängde
och missade(också) killen i blomsteraffären som jag skulle prata med.
Hur som helst var samtalet med dig så intressant att jag inte minns
senast när ngt liknande inträffade. Hoppas förstås att vi hörs igen.
För att du ska slippa leta, tröttna och kanske ”missa skogen för alla
trän”…om/när du tittar på mina websidor…ngra länkförslag
bakgrund
http://dokubank.wordpress.com/2009/07/19/curriculumvitae/
http://dokubank2.wordpress.com/2010/10/15/utlatanden/
problemet
http://dokubank.wordpress.com/2009/07/17/resningsansokan-mal-t4882-95/
http://dokubank.wordpress.com/2009/04/09/stulna-hd-bevis/
nuläge
https://dokubank12.wordpress.com/2011/05/13/handelser-20110512/
https://dokubank12.wordpress.com/2011/05/19/intrangen-fortsatter/
http://geasus.wordpress.com/2011/04/22/forsta-steget-halv-a4/
http://dokubank5.wordpress.com/2011/05/01/den-blagula-omattan/
”gott&blandat”
https://dokubank12.wordpress.com/2011/05/10/samma-fraga/
http://geasus.wordpress.com/erica-wallberg/
http://geasus.wordpress.com/2010/12/18/sovjetmetoder/
http://geasus.wordpress.com/peter-storm/
Som sagt ngra tips som i huvudsak beskriver.
Här även en länk till Centerponitsystemet jag berättade om
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/01/cps-testim.jpg
så att du ser att det inte var bara ”schwammel” (försök att
skriva norrbottniska..;)
Vi hörs!
Alf Susaeg
.

PS. Om och innan du kollar länkar och börjar läsa, vänd det här mailet så
att jag får veta om mina omvärldskontakter fungerar efter senaste turer
(länken ovan igen)
https://dokubank12.wordpress.com/2011/05/19/intrangen-fortsatter/
Skickar sedan flera år som enda enkla/fungerande ‘distributionsförsäkrning’
två likalydande mail med ngra minuters mellanrum…med kopior till
mig själv…så att du förstår..;/
(skärmdump)

Orsaken till att detta trots tidens trånga sektor har ‘förlänats’ en kommentar är tudelad, alternativt tvåfaldig:

1.  När jag vid 1050-tiden idag loggade in på Hotmail för att kolla inkommande post använde jag…utan att (först)tänka på det…den gamla inloggsprocessen; kopiera lösenordet från Excel>klistra in>enter.
Först när jag var inloggad  påminde ‘hjärnkontoret’ om gårdagens problem. Vilket…förstås…föranledde ny ”kontrollkontroll”. Logga ut, logga in(via Excel).
Loggade ut och loggade in på samma sätt ytterligare tre gånger. Fungerade varje gång.
Alltså fungerade min ”gamla” inloggsrutin hos Hotmail…igen..;/

2. Ingemar Lejon har i skrivande stund (2011-05-23  13:40) inte hörts av efter brevet ovan. Vilket förstås kan ha s k fullt naturliga orsaker…och lika förstås (mot bakgrund av brevets innehåll) även andra.
Alf Susaeg

2011-05-26  20:33
Den här sidan är som sagt avsedd för ‘anmärkningsvärda’  händelser som inte med tillgängliga fem sinnen kan eller kunnat förklaras.
Ett sådant ‘mysterium’ upptäcktes för ngra dagar sedan, möjligen en dryg vecka sedan, vilket betår i att det klart och tydligt luktar (tobaks)rök i lägenheten – utan tydlig/begriplig anledning.  Och då lukten börjat irritera alltmer har jag försökt utröna var den kommer från. Utan resultat.
Kan ibland hända att röklukt drar in i lägenheten när gäster från den näraliggande puben står under min balkong och röker. När det INTE står människor där och röker brukar det aldrig lukta rök i lägenheten.  Men NU gör det det…fast det är folktomt, under balkongen. Helt obegripligt, faktiskt.
Den nu störande röken påminner om ”pubröken” med skillnaden att den här lukten även framkallar (ett svagt) illamående…vilket ”pubröken” aldrig gjort under alla år den av och till besvärat (började  sommaren 2003).
Får väl se om ngn förklaring kommer..;|
Alf Susaeg

2011-05-31  13:40
Som första rad frågan om den här sidan ska omdöpas till ”den lustiga”, ”den konstiga” eller liknande?
Kanske dags…
Konstig var iaf dagens upptäckt i lägenheten på Bergvägen 10(numera nr 8 enl polisen) som idag 31 maj 2001 vid 10-tiden på förmiddagen inleddes med upptäckten att inget  varmvatten fanns i ngn av kranarna(kök, toa). Inga meddelanden om pågående/uppstådda problem eller planerade eller pågående rörarbeten.
Lämnade frågan. Utgick från att det var ngt ”tillfälligt”.
Provade igen efter ca en timme. Inget varmvatten…igen. Inte ens  ljummet. Iskallt som om rören blivit felkopplade. Vilket direkt kunde uteslutas då vattnet var lika kallt som i kallvattenkranen…där det ska vara kallt. Prövade nu att låta varmvattnet rinna en stund. Och si!…efter ngn/ngra minuters spolning började vattentemperaturen i varmvattenröret öka.
Efter ytterligare ngn minuts spolning hade varmvattnet samma temperatur som vanligt. Tänkte att det hela var fråga om ngt, om än märkligt, naturligt.
Fortsatte arbetet vid datorn och behövde efter ngn timme uträtta ett ”ärende” på toan. Vilket fungerade helt naturligt, som vanligt och utan problem(tack&lov..;/ Problem uppstod dock när händerna skulle tvättas, då varmvattent var iskallt…IGEN!! och knuffades på ‘kontoret’ samtidigt ned en polett märkt: KOLLA DETTA!
Gjordes så och har intill skrivande stund ytterligare fyra försök gjorts, med SAMMA resultat som ovan.
Eftersom det av testerna att döma är fråga om ett systematiskt fenomen som eg inte kan föekomma…på detta sätt…mättes för säkerhets skull tiden vid senaste två försöken. Ca 70 sekunder tar/tog det från iskallt till handvarmt. Därefter ytterligare ca 50 sek till normalt/hett vatten.
Den som kan må förklara.
Arbetade på 60-talet som bl a montör och verkmästare med rörsystem av alla slag. Inkl vanliga VVSsystem som används i vanliga hus&bostäder.
Men det mysterium som pågår i lägenheten på Bergavägen 10 i Åkersberga, kan inte förklaras…för tillfället. Och har f.ö. ngt liknande aldrig tidigare hänt med lägenhetens värme- och vattensystem…efter inflyttningen sommaren 2002.
Alf Susaeg

2011-06-14  07:55
Efter anteckningen ovan (2011-05-31  13:40) upphörde problemet/fenomenet ifråga. Vid ca 0730 tiden idag upptäcktes åter samma fenomen. Förbryllande är bara förnamn.
Alf Susaeg

startsida…klicka bild

Tisdag 18 oktober 2011

uppstod under kafkaCDrundan ett händelseförlopp direktkopplat till pågående kommunala övergrepp.
Under gatuförsäljningen vid 19:30 tiden den 18 oktober 2011 märktes att en uniformerad person (inringad vakt#3 ovan)  följde mig var jag gick. Stannade till efter en stund på den öppna parkeringen (samma plats som beskrevs den 12 maj)
https://dokubank12.wordpress.com/2011/05/13/handelser-20110512/
och var det samma vakt#3 som den gången lämnade ”stängningsbeskedet” (inläggets sista mening).

Stod till slut klart att vakten hela tiden hade just mig under uppsikt men varje gång jag tydligt tittade åt hans håll började han skriva…eller låtsas skriva…i ett anteckningsblock.
Då dessa turer pågått 15-20 minuter gick jag fram och frågade varför vakten följde efter mig och fick svaret: ”Någon har ringt och sagt att någon smyger omkring här i centrumet och ofredar folk…och det är mitt jobb att kolla upp”.

Vaktens samtidigt bifogade (hån)flin fick mig att fråga: ”Menar du mig?” Svarade vakten. ”Nej…har DU ofredat nån?” Nu beledsagat av ett otvetydigt hånflin.
Svarade med motfrågan om vakten på allvar kunde tro att jag skulle få någon som helst hjälp från obekanta…om jag OFREDADE vederbörande? Berättade samtidigt att jag före vaktens ”specialbevakning” fått en 50-lapp (av en dam i 40-årsåldern) för…som damen ordagrant sa...”att du har så fin attityd”.

Vakten var totalt ointresserad av ”attitydbeskedet” men destomer av uppgiften om 50-lappen och sa:
”Du vet väl att du inte får sälja din CD här i centrum”
Svarade att jag tidigare fått samma upplysning av en av hans kollegor(vakt#1 bilden ovan) förklarade att jag inte SÄLJER ngt eftersom CDn inte  har ngt pris, berättade att jag upprepat ombett Prevendo att få det aktuella ”säljförbudet” utskrivet på papper men aldrig fått och bad därför vakten att kort notera i sitt anteckningsblock vad som gällde, och ge mig lappen.
Det var vakten helt och ABSOLUT ointresserad av.

Började jag därför gå mot köpcentrumet som sista runda för att därefter köpa mat för vad det hopskrapade kunde räcka, men förföljde mig vakten, fortsatte provocera och trakassera och bad jag honom till slut att lägga av.
Detta med eftertryck, i ngt förhöjt tonläge, vilket föranledde vakten att snabbt hala fram en telefon, ringa en (tydligen förberedd) kollega och be om ”hjälp med en avhysning”.

Förklarade för såväl den provocerande vakten som den tillskyndade kollegan att de nu var bara hårsmån(er) från fullföljda lagbrott. Vilket endast föranledde vakt#3 att vända sig till kollegan men uppmaningen: ”Nu lyfter vi han!”

Under pågående ”lyft” och -brottsutövning påpekades att jag under föregående trakasserier var på väg att köpa mat men fick endast och upprepat beskedet:
”Idag får du inte köpa nåt här!”

Så blev det. Och som naturlig avrundning av de två väktarnas brottsutövning rekapitulerades ett par exempel på tidigare motsvarande övergrepp, hos kommunen.
http://dokubank.files.wordpress.com/2008/11/biblioteket.jpg
http://dokubank.files.wordpress.com/2008/12/barafantasier.jpg
inkl manschettvålds– och oubliettmetaforerna…motsvarande rättsombudet Senntons beskrivning hösten 2008:
”Du kan inte rå för att kommunen genomför varje tänkbart brott för att hindra dig att komma ur deras grepp och övergrepp”
(bildstrippen längst ned)
http://dokubank.files.wordpress.com/2008/11/ts20021019.jpg

Nyligen publicerade/relaterade  blogginlägg…
https://dokubank12.wordpress.com/2011/10/11/det-farligaste/
https://dokubank12.wordpress.com/2011/10/16/vem-dodade-linus/
https://dokubank12.wordpress.com/2011/10/16/ljusteroovergreppet/

2012-03-16  08:31
Händelser Åkersberga nya köpcentrum, onsdag 14 mars 2012, vid 19:30 tiden. Platsen var ”nästgårds” den som beskrevs den 13 maj ifjol
https://dokubank12.wordpress.com/2011/05/13/handelser-20110512/
och var jag under dagens ”kafkaCDrunda” på väg mot den öppna parkeringens nedre plan.
På rullbandet, på nedvägen mot parkeringen, märkte jag att en mansperson(#1) tittade intresserat på mig, och när vi ett kort ögonblick fick ögonkontakt log mannen och nickade lite…
Reflekterade inte mer över det då annat än att jag med säkerhet aldrig tidigare sett mannen ifråga och utgick från att jag liknande ngn han kände.
Steg av rullbandet, gick mot parkeringen, som för tillfället var öde, gick tilllbaka och såg en annan obekant mansperson i femtioårsåldern(#2) som satt på en av bottenplanets två ”parkbänkar'” (den med ryggen vänd mot tågstationen).
Gick fram till manen och frågad som vanligt vänligt om jag fick ”störa lite”, svarade mannen ”javisst…sätt dig så kan vi prata lite”.

Förklarade som vanligt kort vad jag ”sysslade” och varför och frågade som vanligt om han ville ge mig en slant i utbyte mot en ”kafkaCD”.
Mannen svarade inte på det…direkt…men verkade vänligt sinnad, intresserad av mitt öde och…då det avvek från det vanliga kontaktmönstret…märkte att han (nästan) hela tiden log med halvöppen mun.

Vi pratade ca tio minuter. Mannen ställde många naturliga, och en del ovanligt initierade, följdfrågor.
När jag kände att vi behövde komma till ”avslut”…då tiden gick och inga ”bidrag” ännu kommit den dagen…frågade jag igen om han kunde tänka sig en slant i utbyte mot en CD.
Mannen tog då fram sin plånbok, gav mig tjugo kronor, fick en CD, tackade jag reste mig och tog ngra steg mot rullbandet(uppfarten) då man#1 plötsligt dök upp.  Uppmärksammade inte varifrån han kom bara att det med säkerhet var samma man som på rullbandet tidigare log mot mig.
Mannen var i 30-40 årsåldern, ngt kortare än jag, mörkhårig, vithyad, mörkklädd med som jag minns midjekort skinnjacka, hade en utpräglat rund ansiktsform och verkade även f.ö. ”rund och välmående”…i 90-100 kg:s klassen.
Mannen tilltalade mig med ngt jag inte uppfattade varpå jag svarade ”ursäkta jag hörde inte”, svarade mannen med ngt jag inte heller förstod.

Jag var i det skedet vänd mot man#2…5-6 meter från bänken där han fortfarande satt. Såg att fortfarande log. Tittade omväxlande på männen och frågade med lite högre röst man#2: ”Känner ni varandra”?
Man#2 svarade inte men frågade istället man#1, på klar och tydlig svenska: ”Är du svensk?” Svarade jag ngt förvirrad ”javisst” varpå mannen(#1) vände sig, gick mot utgången och försvann i riktning mot tågstationen.

Under samtalet med man#1 hände  något jag inte tänke på då…som kan ha samband med ngt som inträffade igår(torsdag)…och det som hände när jag vaknade vid halvsextiden på morgonen idag(fredag).
Noterar detta då, som alltid, bara den som lever får se…och hur det kan vara med det..;/Alf Susaeg

2012-11-23  12:23
upptäckte igår ett ytterligare misstänkt dataintrång/programsabotage; påverkan på (det för det här målet/fallet avgörande) Excelprogrammet:
Det uppstådda problemet medför att tidigare fungerande/effektiva funktion med tidsbesparande hyperlänkning av http-adresser…via formelfältet…inte längre fungerar

…och har trots en halv arbetsdag med omfattande felsökningar via nätet, Microsoft mm, problemet på programnivå vare sig kunnat spåras/identifieras eller åtgärdas.

Den vanliga/normala funktionen…som ”fått vara ifred” efter kyrkans installation av ny hårddisk och nya programvaror (2008) var speciellt tidsbesparande vid arbete omfattande url-listor…med http-adresser.
Intrånget/sabotaget skedde sannolikt i samb med övriga uppdagade inträng/störningar/sabotage i onsdags (21 november)
jfr nedan…större bild…klicka bild..;|Alf Susaeg

Annonser

Written by susaeg

25 januari, 2011 den 11:57