polisen

sådan är den…kafkavärlden

hd-bevisen#1


snabbakgund…klicka bild

Medborgare i en rättsstat

som behöver hjälp, stöd och gehör i en rättssak, behöver bevis.
Först bevis för att den rätt medborgaren söker/åberopar är reglerad i lag. Vilket vanligen avhjälps med innantilläsning av gällande lag.
Finns inte åberopad rätt i lag, finns ingen rätt till hjälp, stöd eller gehör från Statens sida.
Existerar däremot åberopad rätt i lag är Staten genom det s k samhällskontraktet SKYLDIG att komma rättssökande medborgare till undsättning.

Om rättssökande medborgare, efter konsultation av lagböcker, kan visa att åberopad rätt är reglerad i lag är det sedan medborgarens skyldighet att bevisa Statens skyldighet att komma till undsättning i den enskilda saken. Exempelvis där någon vid inbrott i sin bostad blir bestulen på värdefull/omistlig egendom. Varefter polis- och åklagarmyndigheter, genom samhällskontraktet, enligt lag är skyldiga att komma den bestulne till undsättning. Precis som polisjuristen Lars Modig skriver den 11 januari 2011

”Polismyndigheten ansvarar enligt gällande lagstiftning för att uppdaga och utreda brott samt för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Bestämmelser med detta innehåll finns bl.a. i polislagen (1984:387)…
Lars Modig, Jurist, Polismyndigheten i Stockholms län” 

Detta så uppenbart, naturligt och självklart för varje medborgare – i en rättsstat – att det (vanligen) aldrig behöver föras på tal.
Så, varför förs då frågan i bilden ovan på tal? Och varför har den förts på tal så ofta och länge? När det hela i grunden är självklart? – att Österåkers kommun OMEDELBART ska lämna tillbaka de domstolsbevis, som tjänstemän hos Österåkers kommun bevisligen har stulit vid inbrott i bostad?

I den frågan har rättstaten Sverige varken svarat eller kommit till undsättning i sak. Trots sin skyldighet, enligt gällande samhällskontrakt. Den fråga som med tiden blivit så till den grad ”obekväm” att den från den svenska rättsstatens sida endast besvaras med TYSTNAD…idag.

Under rubriken hd-bevisen samlas därför på den här websidan dokumentation, exempel, frågor, teser och hypoteser med syfte att fokusera orsaken till denna ”svenska tystnad”…i denna segslitna svenska rättsssak.
Sidan är under uppbyggnad och detta ett första utkast där texter och bilder kompletteras efterhand.
2011-06-08 Alf Susaeg

 
hd-bevisen#1 hd-bevisen#2  hd-bevisen#3  hd-bevisen#4  hd-bevisen#5  hd-bevisen#6  hd-bevisen#7  hd-bevisen#8
.
.
Annonser

Written by susaeg

9 juni, 2011 den 22:40