polisen

sådan är den…kafkavärlden

om polissidan

 

utkast 2011-01-23

Många sidor
.

på den här bloggruppen består av  utkast. Mer eller mindre framskridna
Så även websidan polisen…liksom omskrivningen nedan.
.
Orsaken till det halvdana arbetet är, mycket kort fattat, bristande resurser. Som i skrivande stund lika kort består av; två händer med tio fungerande fingrar (där endast pefingrarna behärskar maskinskrivning), två fungerande (men betänkligt smala) ben, ett trångbott ‘hjärnkontor’ (i huvudsak utbränt efter alla pyromandåd genom åren) och futtiga tjugofyra tillgängliga timmar per dygn (kompletterande förklaring).

Därför är arbetet halvdant. Och är fortfarande frågan om det någonsin blir klart. 
Eftersom enligt fluga#3 ”…ingen vet hur det här dårhuset ska beskrivas”

Men, då liv bevisligen finns, finns också hopp om att aktuella faciliteter ska räcka till 
en på flera sätt fängslande och spännande historia. 
En historia som bland annat ska berätta om varför ”alla är så rädda” och ffa för vad.
Senaste kapitel avhandlar gårdagens utkast angående den radda Snubbel som nu till
och med oroar de ‘Högsta i Helvetet‘..;|

Under alla omständigheter kan ingen säga annat än att den här historien börjar  ta form.
Fakta och obortpratbara underlag, bevis och belägg har funnits sedan slutet av 80-talet.
Men att finnas är en sak. Att skriva (en)historia en annan. Som i önsketänkande fall kan vara som att på en papperslapp skriva något obegripligt,  TULIPANAROS  som exempel, stoppa papperet i en vas, fylla på vatten och hoppas lappen ska växa till en berättelse…som får Nobelpris.

Lätt är iaf att förstå (eller kanske inte..;) när goda berättare berättar goda historier.
Exempelvis den historia författaren Håkan Nesser berättade i P1 den 26 december i fjol.
Vad var orsaken till att den alkoholiserade barberaren Adamsson begärde ”gottgörelse” hos Kumla kommun? Och vad blev verkan…när makthavarna i Kumla för tredje gången vägrade gottgöra Adamsson?
Bara fantasier alltihop?…eller vad?

Liksom allt som forskaren/historiken Jyri Lina kan och vet men hindras att effektivt redovisa, då som Lina säger:  ”Man vill inte ha en budbärare som talar sanning…”
Jyri Linas berättelse om Psykopaternas herravälde kommer som film, publicerar Lina en bok i vår, och får iaf den som lever se hur det hela går…

.

Nu något om varför den här sidan är ”så bra”. Kort bakgrund:
.
Den 11 januari 2011 kl 15:09  kom ett brev från polismyndigheten i Stockholm.
Samma dag den 11 januari utskickades ett s k infobrev på nätet.
Den 17 januari 2011, skickades svar till polisen, inom utsatt tidsfrist.

Därefter blev det tyst. Inte bara från polisens sida utan från (nästan) alla berörda. Dessbättre bara nästan (återkommer till varför ”dessbättre”)
Att polismyndigheten, rättare sagt juristen Lars Modig, tystnade är förstås korrekt, då bollen i det numera etablerade samarbetet med polisen ligger hos ‘ödmjuka undertecknad’.
Men, var det inte det som nu skulle avhandlas, utan den Stora tystnaden, på vad den beror och ffa alla förtjänster med den misstänkt magiska polissidan. 

Här ska iaf så noggrant och begripligt som möjligt offentligt redovisas
dels varför både polisen och den här sidan är så (om ordvalet ursäktas) inihelvete bra
dels varför den här sidan på goda och delvis dokumenterade grunder misstänks vara magisk.
I vart fall besitta någon form av övernaturliga egenskaper.

Från och med denna mening måste därför gås mycket försiktigt fram och börjas med bevis och belägg för polisens faktiska existens:
.
a) på Internet
b) i verkligheten

Närvaro på Internet är lätt att (be)visa via polisens officiella websida.
I verkligheten svårare. Men såg i fredags som ett belägg,  i vittnes närvaro, en personbil med ordet POLIS i blått på vit botten, med samma logotype som på polisens egen websida (ävensom i högermarginalen på bloggen geasus med flera).
Ett annat bevis för polisens faktiska/fysiska existens levererades den 16 november 2010 och dokumenterades dagen efter i infobrev20101117 och publicerades senare en scannad kopia av den uniformklädde polisens ”Jacob” egenhändiga skrift på ett papper…den 16 november 2010.
Ett tredje och sista belägg för polisens existens är det s k corruptiogate med alla där till hörande turer och returer.

Jag ber på allvar att detta inte ska uppfattas som skoj&blaj då det hela i grunden är allt annat än skoj. Och…paradoxalt nog…samtidigt värsta skoj i en annan bemärkelse…a la den s k rättsuppfattningsparadoxen.
Därför petimäterviktigt att noggrant och allvarligt granska underlaget.
.
Nästan allt kan vridas, vrängas och ”pratas” bort numera. Och med de tre beläggen ovan menar jag att INGEN ens ska försöka komma på tanken att försöka prata  bort  Polismyndighetens existens. Eftersom polisens befintlighet i verkligheten är avgörande för, inte minst, trovärdigheten hos och förtroendet för fortsättningen på den här utläggningen…

Tillsvidaresyntes:
Polismyndigheten finns. I den s k verkliga verkligheten.

fortsättning…

.

Annonser

Written by susaeg

23 januari, 2011 den 15:17

%d bloggare gillar detta: