polisen

sådan är den…kafkavärlden

rätt&rättvisa

större bild…klicka

rättsarenans huvudaktörer

Fyra grupper som dagligen agerar på denna arena med olika och
i vissa fall diametralt motsatta intressen. Rättskämpar, Rättshaverister, Rättsvårdare och Rättsrötare. Alla ”så kallade”.
Inget svenskt samhällsområde tilldrar sig större allmänt intresse än rättsfrågor och frågor om Rätt och Fel.
Ett därmed väl grundat motiv för övergripande fri och öppen debatt
om och kring dessa begrepp. Inklusive rättsarenans huvudaktörer. Venndiagrammet illustrerar (grund)strukturen. Närmare analys(er) kommer.

först ett par gamla tavlor
som avancerat så till den grad bakvänt att de idag måste klassas som ‘avantgarde’..;|

sak samma med den här gamla översikten…

större bild…klicka

med sin lika gamla komplettering…

större bild…klicka

för att inte glömma tre urgamla visa deviser…

.

eller själva grundbulten…

 –

därmed har de viktigaste aspekterna

av begreppen rätt&fel…och rätt&rättvisa…resumerats. Och kan som genom åren det hela tas om från början, ältas från A till Ö och som vanligt, upprepas, påminnas, påminnas om påminnelser (raden föregående påminnelser om påminnelser inte att förglömma)…och så vidare och så vidare, tillsvidare/Alf Susaeg

relaterade länkar

triangelsyndromet | den yttersta dårskapen | ansvarsflykten | problem | problem#2 | problem#3 | problem#4   idioten | ankan | RR-spöket | bara fantasier

Annonser

Written by susaeg

7 november, 2010 den 03:58