polisen

sådan är den…kafkavärlden

om sherlockutredningen

klicka bild

draghjälp

från bortgångna rättskämpar som Vilhelm Moberg och George Carlin har ofta åkallats på den här bloggruppen. Eftersom det är fråga om karaktärer som varken före eller efter sina bortgångar lät sig hunsas och skrämmas ens av människoliknande monster a la WIKIFREAKS.

Dagens utveckling med allt fler skrämda och tystade medborgare (även etablerade rättskämpar) kräver räddningsåtgärder där inte ens fiktiva rättskämpar a la Sherlock Holmes kan förbises. I vart fall inte Holme’s världsberömt enkla och geniala brottsutredningsmetoder, med uppmärksamhet, noggrannhet, beslutsamhet, oräddhet och…inte minst…omutlighet som främsta vapen.

Drastiska men nödvändiga åtgärder i de flesta s k enskilda fall idag (inkl detta)  eftersom en svensk myndighet redan 7 december 2005  i Sveriges Radio P1, så kärnfullt deklarerade:
.

”I domstol måste man
visa att man har rätt.
Annars förlorar man”

.
Under rubriken Sherlockutredningen redovisas därför ett antal nyckelfall som såväl belagt som misstänkt är sammankopplade och i den s k slutänden kan leverera de bevis som krävs för att inte ”förlora” i svensk(a) domstol(ar).
Samtidigt ska framhållas att det i Sverige existerar rättsförhållanden (alternativt teser) som talar emot svenska myndighetsutlåtanden enl ovan.
Exempelvis rätts- och samhällsanalytikern Peter Storms deklaration den 11 oktober 2010:

”Vad Alf Susaeg och alla andra
i liknande situationer bör göra
är att först och främst inse att
Sverige är ett korrupt land med
korrupta domstolar.
Det är ingen idé att kämpa
i domstol även om du har rätt.
Du FÅR inte rätt”

Mot bakgrund av den 17 januari 2011 etablerat samarbete med polismyndigheten i Stockholm står
dessbättre såväl gällande lagstiftning som det svenska samhällets formella utrednings- och brottsbekämpningsresurser till förfogande och kan därför teser/hypoteser a la Peter Storm ovan förkastas, tillsvidare…
Alf Susaeg

relaterade länkar
sherlockfallen | kortsnabbak | det gamla pusslet | det viktigaste | om wikifreaks | metaforer | go wikifreak  lätt som en plätt | george carlin | snubbel på snubbel | vad har de att dölja | en god idé | strategi

Annonser

Written by susaeg

19 februari, 2011 den 15:50