polisen

sådan är den…kafkavärlden

lögnens förbannelse

bildbakgrund…klicka bild ovan

ljudfil 2012-11-21  07:00
http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4269259.mp3

.

klicka bilder

Annonser

Written by susaeg

21 november, 2012 at 11:33

Publicerat i Uncategorized

skyddar demokratin

större bild…klicka bild
källadress(bildcitat)
https://dokubank12.wordpress.com/2012/06/09/tomma-rum/

 

Written by susaeg

13 oktober, 2012 at 19:16

Publicerat i Uncategorized

säpoutredning stoppas

bildbakgrunder…klicka bilder

bra läge att vända stenar
…och testa teser…

Att i alla lägen börja i det lilla…i så kallade enskilda fall…är också bra då allt börjar i sådana fall, vad det än gäller.

En första bra sten att vända på i ett sådant fall är
det stulna bevismaterialet
i Högsta domstolens gamla mögelskademål T4882-95
http://dokubank3.wordpress.com/2011/09/25/stulna-bevisen/

Och en bra fråga att fortsätta med är:
Vad har de att dölja?
http://geasus.wordpress.com/bo-lindblom/

En utmärkt första tes att testa är därefter:

http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/03/sapotes.jpg
http://dokubank26.wordpress.com/2012/06/23/intro/
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/02/isberg-5-2600×3536.jpg

Sammanställning av relaterat underlag (dokument, bilder, ljudfiler) pågår.
Nuläget…i sak… i samma enskilda fall, klicka bilden/länken nedan…
http://dokubank26.wordpress.com/2012/09/29/i-alla-fall-bra/

fortsättning…

 

Written by susaeg

30 september, 2012 at 15:11

Publicerat i Uncategorized

polisen dumpar

 

Först ordagrant medhåll med kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki:

”I grunden en sympatisk tanke att köra iväg folk som stör ordningen”

 

När sedan står klart – vilket det gör ganska snart – att professor Sarnecki endast avser folk ”på gatunivå” (kategori B ovan) dunstar medhållet härifrån. I vart fall halveras.

Inte ens ”för folk på gatunivå” 
råder minsta tvivel om att i huvudsak två våldstyper existerar i dagens värld.

1. det synliga våldet; manifesterat enligt kategori B ovan…
och alla andra sätt där mänsklig våldsanvändning uppenbaras…exempelvis under krig.
2. det osynliga våldet; manifesterat enligt kategori A ovan.
Den form av våld som finns hos alla människor. I övermått hos vissa
och mindre (eller nästan inte alls) hos andra.

den tudelade tesen är
a) synlig våldsanvändning kommer aldrig till stånd UTAN föregående ‘osynligt’ våld.
b) det osynliga våldet hos kategori A uttrycks ”vid behov” med synligt våld via ombud/agenter ”på gatunivå”.

Jerzy Sarnecki; professor på område våld och våldsanvändning, började bra, men missade ändå världens FARLIGASTE våldsanvändare alla kategorier; grupp A ovan.

Hur det alls var möjligt är en gåta…iaf för tillfället. Den farliga
A-gruppen avhandlas tillsvidare bakom bilden nedan…klicka…

direktlänk vid uppladdningsproblem…som av och till besvärar den här bloggruppen..;|
http://dokubank13.wordpress.com/2011/07/17/manschettvaldet/

För att se om bensin kan sparas
(som separat miljöfråga) bör utredas om det går att samköra ”bustypA”  och ”bustypB” vid polisens dumpresor ut i svenska skogar.
De flesta kommuner har ngt stökigt kommunalråd (eller annan högre befattningshavare) som behöver långa promenader och gott om tid att tänka efter före nästa drag (läs djävulskap..;|

Professor Sarnecki’s sakkunniginvändning att polisens dumpresor skulle vara ”rättsosäkra” eftersom ”de går inte att överklaga” är trams när det gäller ”typAbuset”…som varken bryr sig om rättsosäkerhet eller överklagningar. Eftersom ”typAbuset” liksom polisen ”som vanligt har all makt på sin sida”
Exempel…klicka bild…

klicka bilder

direktlänkar
http://dokubank26.wordpress.com/2012/09/11/varfor/
http://dokubank5.wordpress.com/2012/09/13/trakasserier/

fortsättning…

 

Written by susaeg

28 september, 2012 at 12:50

Publicerat i Uncategorized

asyl

klicka bilder

verkligheten

är att Julian Assange VET så mycket om dagens Sverige som s k vanligt folk inte har ens aning om. Därför är han så rädd för dagens Sverige.
Inte ens Sveriges regering…med tillhörande justitieminister…är nöjda…

och är allt

fler svenska medborgare  RÄDDA för allt som pågår i det dolda…
i före detta  gamla snälla och hyggliga Sverige…

 

Written by susaeg

20 juni, 2012 at 11:10

Publicerat i Uncategorized

pluralis

Written by susaeg

15 juni, 2012 at 12:34

Publicerat i Uncategorized

lottobalken


bildbakgrund(er)
https://dokubank12.wordpress.com/2012/06/08/inte-nojda/
https://dokubank12.wordpress.com/2012/06/04/hotade-domstolar/

lösningsförslag


bildbakgrund
http://dokubank3.wordpress.com/2012/06/05/rattslotto/

”Problemet med
så kontroversiella saker
som denna

är att de automatiskt avfärdas som fria fantasier. Eftersom öppen
seriös granskning riskerar avslöja något verkligt farligt med och i det svenska samhället. Därför bäst och billigast att ”skratta” bort det hela.

Där skratten fastnar i halsen finns gott om experter som fulländat behärskar konsten att ”prata” bort allvarliga/farliga samhällsproblem…oavsett omfattning relevanta bevis, belägg och evidens.
Allmänfarliga fenomen som varken går att skratta, prata eller vränga
bort elimineras med Tystnad. Eller, med författaren Lena Anderssons formulering(klicka):

”Problemet är att en del saker vi
inte vill ska vara sanna…är sanna”

En ovärderlig beledsagare för fortsättningen är därför den omutlige sanningssägaren, forskaren, filosofie doktorn, Facebookvännen mm,
Eric Bright…som bäst talar för sig själv…”
källadress: http://dokubank11.wordpress.com/spiralen/

 

I doktor Brights vetenskapligt sanna anda
”infogas (därför) löpande belägg för varje sakuppgift som riskerar
att ifrågasättas eller avfärdas som ”subjektiva påståenden”.

Eller om man nöjer sig med den brottsmisstänkte juridikprofessorn Mårten Schult’z kvasivetenskapliga terminologi;

”69 tecken på” att bakgrundsbilden 
FUNKAR ICKE talar sanning…

lösningen
avs ”69-tecken-problematiken”  ovan resumeras i den länksatta bilden nedan…

”69-tecken-dumpen”
är en sk dummy där bl a infogning och länksättning av alla enskilda bilder återstår.

(på sidan nedan är en del av ”69-bilderna” länksatta…klicka bild)

direktlänk vid uppladdningsproblem)
http://dokubank3.wordpress.com/2012/05/06/motgiftet-2/ 
sidbygget fortsätter…

 

Written by susaeg

14 juni, 2012 at 08:01

Publicerat i Uncategorized

korruptionen

Written by susaeg

11 juni, 2012 at 14:25

Publicerat i Uncategorized

tomrummet

Written by susaeg

11 juni, 2012 at 09:58

Publicerat i Uncategorized

tomma rum

ljudfil…direktlänk
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5143930&play=3977438&playtype=Ljudklipp

klickbara länkar(kommentarsfältet)…uppifrån>ned…
http://dokubank13.wordpress.com/2011/09/15/the-smoking-gun/
http://dokubank3.wordpress.com/2012/06/07/222-dagar-2/
http://dokubank11.wordpress.com/spiralen/

——–
som PS en måhända ”petitess”…men frågan är varför det ”fifflas” med olika uppgifter om den nyligen lämnade SÄPO chefen…Anders Danielsson?
I utställningsbilden ovan står som exempel att Danielsson var chef ”2011”. Vilket är korrekt eftersom  Danielsson…enl Justitiedepartementet…var SÄPO-chef till och med 22 april 2012.
https://dokubank12.wordpress.com/2012/06/11/tomrummet/
Så var klämmer skon…den här gången?

Varför skriver inte SÄPO ”2012”? Sanningen? Som SÄPO ”minutiöst” värnar om i all sin verksamhet. Frågetecken (som exvis följd av Danielssons ‘utevaro’) kunde automatiskt ha uträtats med en liten asterisk ang  jobbytardatumet?
Istället skapade SÄPO (slump&slarv kan uteslutas) ett litet, men likväl, tomrum. Där undermeningen måhända är att förvara både gamla och nya ”konspirationsteorier”.
Vilket bevisligen inte var det OFFICIELLA syftet, med SÄPOutställningen..;|

 
större/tydligare bild…klicka

 

Written by susaeg

9 juni, 2012 at 14:48

Publicerat i Uncategorized

inte nöjda

Written by susaeg

8 juni, 2012 at 20:52

Publicerat i Uncategorized

hotade domstolar


större bild…klicka

”människor har inte samma
respekt för myndigheter i dag
som tidigare”

CARINA BRZEZINSKA
Säkerhetsspecialist på Domstolsverket

 

Vad tyder den här utvecklingen på?…och domstolsverkets uttalande
ovan? Att allt går och står rätt till…i svenska  domstolar?

Vardagslogik och s k sunt förnuft påstår:
Om ALLT går rätt och riktigt till i svenska domstolar borde
ALLA berörda vara nöjda. Och inga hot mot domstolar förekomma i Sverige. Och borde i alla fall inte ”hoten öka kraftigt”!!
Rätta direkt…om bondförnuftet snubblat.
I vart fall:
TIG INTE! FRÅGAN ÄR VIKTIG FÖR ALLA, ATT TALA OM…ÖPPET OCH FRITT…EFTERSOM SVERIGE FORTFARANDE ÄR EN ÖPPEN, FRI OCH DEMOKRATISK RÄTTSSTAT!
Rätta igen…om (även) den delen av förnuftet snubblat!

– Vi har ett annat samhällsklimat, många människor har inte samma respekt för myndigheter i dag som tidigare. Det tror jag är en bild många domstolar känner igen sig i, att man fått en ökad problematik”
Carina Brzezinska, Domstolsverket.

Fråga som exempel på vad den beror?
Den kraftigt ökade problematiken?
Alf Susaeg

ljudfil; direktlänk
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5135199&play=3967120&playtype=Ljudklipp

fortsättning följer…

Written by susaeg

4 juni, 2012 at 12:41

Publicerat i Uncategorized