polisen

sådan är den…kafkavärlden

svensk polis

Svensk polis skall arbeta
i medborgarnas tjänst.

Brott som går att utreda
skall också utredas.

För tonåringen som blir bestulen på sin moped eller barnfamiljen som får inbrott i sin villa är det viktigt att polisen gör sitt yttersta för att utreda och lagföra den brottslighet som ytterst handlar om ett övergrepp mot individen.
Det skriver Krister Hammarbergh (M), gruppledare i Justitieutskottet.
Artikeln i helhet
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/polisen-ska-arbeta-i-medborgarnas-tjanst_7236037.svd

 

Annonser

Written by susaeg

30 maj, 2012 at 11:46

Publicerat i Uncategorized

hitler

…fortsättning följer..;|

hitlerratt440

klicka bild…

Written by susaeg

28 april, 2012 at 10:20

Publicerat i Uncategorized

tack

föremålen för tacksamheten är (tyvärr) som solen. Konkret och
abstrakt…samtidigt…
Klicka bilden så klarnar gåtan…i den delen..;)
(Eftersom symbolen för ”de abstrakta” i lite…tycker jag…för hög
grad påminner om en julstjärna ska extraansträngningar göras för
att hitta nåt bättre…om det är möjligt…vilket det förmodligen
inte är..;|
Här iaf en gammal länk till ‘julstjärnans födelse’…)
http://www.utkastat.blogspot.se/2008/12/tolfte-utkastet.html

 

Written by susaeg

25 april, 2012 at 15:02

Publicerat i Uncategorized

påminnelser

Date: Wed, 18 Apr 2012 15:15:06 +0200
Subject: Högsta domstolens mål T4882-95
From: alfsusaeg@gmail.com
To: beatrice.ask@justice.ministry.se
CC: ake.bonnier@svenskakyrkan.se; anders.anttonen@gmail.com; annicafa@hotmail.com; b3wheel@gmail.com; canto_canto@msn.com; carinlindgren266@hotmail.com; claes.trotzig@polisen.se; corruptio1@hotmail.com; dag.isgor@gmail.com; daniel.ohman@sr.se; dollsandangels@live.se; ekotgranskar@sr.se; erica_wallberg@hotmail.com; eva.brunne@svenskakyrkan.se; fredrik.sperling@sverigesradio.se; hyperdialog@gmail.com; ingela.gardner.sundstrom@osteraker.se; jan.bonander@svenskakyrkan.se; jan.dellestrand@live.se; jan.josefsson@svt.se; jan.scherman@tv4.se; kaj.kullberg01@gmail.com;  kaliber@sr.se; karin.proos@osteraker.se; kenneth.flood@svenskakyrkan.se; kjell.karlsson@osteraker.se; kjell.pedersson@telia.com; lars.modig@polisen.se; lennart.lundquist@svet.lu.se; lotta_allard@yahoo.com; malou.von.sivers@tv4.se; michaela.fletcher.sjoman@osteraker.se; nabbor@telia.com; ove.mollvik@tv4.se; peter@hyway1.com; polismyndigheten.stockholm@polisen.se; rob-pal@hotmail.com; siv.kaino@osteraker.se; solens@gmail.com; stenbocken62@gmail.com; sven.bergman@svt.se; ulf@tavelmannen.com; ylva.bogegard@sr.se; yrsa.haggstrom@gmail.com; alfsusaeg@gmail.com; susaeg21@hotmail.com

Justitiedepartementet
Justitieminister Beatrice Ask

Grunden för den här framställningen är den svenska rättsstatens första och främsta skyldighet; att skipa rätt. Samma skyldighet som är grund för alla vedertagna konventioner, lagar, regler och definitioner på området. Internationella och nationella.
S k sunt förnuft räcker därmed för att med säkerhet utesluta den svenska rättsstatens skyldighet att UNDVIKA rättsskipning. Exempelvis enligt den process som pågått 17 år i Sveriges högsta domstol, i mål T4882-95.

Orsaken till framställningen som sådan är tid. Preskriptionstid(er). Följden av utvecklingen före och efter gårdagens skrivelse till polismyndigheten i Stockholm.
https://dokubank12.wordpress.com/2012/04/17/akut/
Eftersom jag själv saknar kompetens för att bedöma rättsläget avseende målets preskriptionsfrågor fokuseras här på bl a enhetschefen Kjell Karlssons ”preskriptionstes” enligt utdraget nedan ur brevet till polismyndigheten igår
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lock09.jpg
 
Dagens akuta sakfråga är således vad som gäller avseende det svenska rättsväsendets handläggningar av bl a förekommande brottsanmälningar i Högsta domstolens mål T4882-95 i allmänhet och avseende f.d. justitierådet Nina Pripps handläggning i synnerhet.
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lock08.jpg
http://soundcloud.com/susaeg/np-20020206
Här en text från 2009-11-12 som talar för att enhetschefen Karlssons tes ska förkastas
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lock08-2.jpg
Här en text från 11 april 2012 som talar i samma riktning.
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lock08-3.jpg
På grund av de (måhända)kontroversiella innehållen har som skydd för uppgiftslämnarnas identiteter, texterna ifråga delvis maskerats.

Då bekräftelse(r) på textuppgifterna ifråga saknas och vare sig polisen eller övriga berörda myndigheter hört av sig efter gårdagsbrevet ovan, har jag idag tillråtts – för att inte riskera allvarliga rättsförluster kopplade till Högsta domstolens handläggning av, och domslut den 19 april 2002, i mål T4882-95 – ytterligare påminna Sveriges berörda högsta myndigheter om ärendets existens. Senaste översikt över tidigare påminnelser daterad 16 september 2010, bifogas.
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lock12.jpg

Likalydande e-brev postas idag till
Justitieministen
Justitiekanslern
Högsta domstolens ordförande
Justitieombudsmannen samt
Riksåklagaren
samtliga med kännedomskopior enligt gårdagsbrevet till polismyndigheten

Med vänlig hälsning
Alf Susaeg

original/skärmdumpar
Justitieministern
Justitiekanslern
Högsta domstolen
Justitieombudsmannen
Riksåklagaren

 

Written by susaeg

24 april, 2012 at 13:31

Publicerat i Uncategorized

farligaste

bakgrund till ”originalet” nedan…klicka bild…eller direktlänk
https://dokubank12.wordpress.com/2011/02/02/det-viktigaste/

har numera till leda pläderat

för den magiska kraft som finns i begreppen ljus&öppenhet.
Världens mäktigaste vänner, brukar de få heta (på den här bloggruppen)
och har de nu hälsat på igen…och rättat till..;)
Så STORT tack kära Vänner…igen!
Ngra gamla länkar från 2008 då den ”magiska” kraften upptäcktes, om ngn är intresserad…
http://susaeg.wordpress.com/2008/09/26/test14-20080926/
http://ordetkontrasaken.blogspot.com/2008/10/bloggermysteriet.html
http://utkastat.blogspot.se/2009/01/16e-utkastet-frst-uti-r.html
http://docubank10.wordpress.com/2010/09/29/nytt-dataintrang/

Märkte f.ö. strax före kl 13 idag att ”gillafunktionerna” på den här
‘polisbloggen’ var borttagna (vilket påklagades igår..;) och var/är
den gamla ordningen återställd idag. Kollade övriga bloggar där gillafunktionerna var ”olovligt påsatta”
igår. På alla kollade(ett tiotal) är nu gillafunktionerna borta och alla
ordningar återställda även där…UTOM på ”ericbright”-bloggen (http://dokubank11.wordpress.com)…där ligger fortfarande alla gillafunktioner kvar (men tas säkert bort snart..;)
Här en checkdump från (upptäckts)tillfället
https://dokubank12.files.wordpress.com/2012/04/checkdump20120425.jpg

Pratar förstås bara om den här datorn. de här bloggarna kan mycket väl se ut på annat sätt på andra datorer…som alla som kan ngt om datorer vet att det kan vara..;|Alf Susaeg

”Det farligaste som finns är rädda människor med makt”

säger det gamla talessättet, och har på samma tema kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki sagt:
”Rädda människor är dåliga demokrater”
Ytterligare exempel är författaren och rättskämpen Vilhelm Mobergs välkända sentens:

Gemensamt för de tre exemplen ovan är begreppen rädsla och feghet med motsatser…


…och tillhörande logiska funktioner…

Kvadranterna 3-4 utgör, med avseende på maktaspekten, ingen allmän fara och lämnas därhän i analysen.

Kvadranterna 1-2 är däremot allmänt intressanta där
– #1 är en möjlig allmänfara och
– #2 en säker sådan.
Kvadrant #2 är en sinnebild av talessättet:
”Det farligaste som finns är
rädda människor med makt”

som  kopplad till Justitiekanslerns offentligt deklarerade feghet –
enligt det här inlägget – är grunden för det här inläggets tema och analys.

När Sveriges, enligt grundlag, högste tillsynsman enligt egen uppgift är för feg för att ha sin lojalitet med det som är rätt, måste var och en ifrågasätta meningen med samhällsbevarande/-tillrättaläggande anträngningar på alla nivåer, därunder. I grunden ALLA svenska rätts- och samhällsnivåer.
Klart är därför att det i dagens Sverige bor ett Fel. Inte vilket som helst, utan ett SYSTEMFEL som innebär att det svenska rätts- och samhällssystemet SAKNAR FUNGERANDE TILLSYN.

En fiktiv jämförelse: Högste chef för Forsmarks kärnkraftverk, en trevlig och sympatisk person, meddelar allmänheten via Sveriges Radio att han är rädd för ”något” på kraftverket och personligen ”för feg” för att sköta tillsynen av det farliga systemet.

Exempelfrågan: Ytterligare hur länge är Forsmarkschefen chef för kärnkraftverket efter sitt radiomeddelande?

a) en minut
b) tio minuter
c) livet ut (chefen kan enligt grundlagen inte sparkas)

Vad svarade den fiktiva panelen?
a) 17%
b) 83%
c) 0%

Hela panelen kuggades eftersom ‘rätt’ svar var c).
Varpå någon blixtsnabbt invänder: Löjligt! Absurt!
Och turneras lika snabbt: Självklart!

Det i grunden mångfalt känsligare/farligare rätts- och samhällssystemet efterhålls av en vältalig och sympatisk person som, liksom i exemplet, inte går att avsätta. Trots att han offentligt sagt sig vara för feg för att hantera den bokstavligen tickande bomb han tillsatts att övervaka.

Det är löjligt och absurt!

Lika löjlig är frågan:
Vilken nytta gör en ‘trevlig’ justitiekansler? – för allmän rättssäkerhet?
Och än löjligare:
Är inte alla svenskar i grunden hjältar? – som vågar ha en trevlig JK?
– i stället för en ämbetsman
SOM VÅGAR HÅLLA EFTER SYSTEMET?

Alldeles allvarligt talat är problemet omöjligt att prata bort.
Det är bara att lyssna på ljudfilen. Justitiekanslern bekänner öppet, i Sveriges Radio, att det system han ska tillse är i något avseende FARLIGT!
Eljest skulle ju – uteslutningsvis – inget finnas att frukta.

När Göran Lambertz själv tillkännager att han är ”för feg” för att ha sin lojalitet med det som är rätt diskvalilificeras han omedelbart som Justitiekansler, eftersom Lambertz i den befattningen, med den bristen, är lika farlig för den allmänna säkerheten, som den fege kärnkraftverkschefen, i det fingerade exemplet.

Jämför ett ytterligare exempel;

klicka bild…eller direktlänk…
http://dokubank26.files.wordpress.com/2012/08/staten.ppt

Alla insatta fruktar nu
följderna av den globala finanskrisen.
En kris som aldrig uppstått med fungerande tillsyn över bank- och finansväsendet och/eller med förståelse för den farliga symbiosen makt&media.
En kris som för övrigt för Sveriges del även (delvis)härrör från den sympatiske Lambertz välstädade skrivbord.

Men Göran Lambertz uppgift är inte att städa det egna skrivbordet, utan att hålla rent på alla svenska myndighetsskrivbord under det egna.
Det är grundlagens syfte med JKs ”fina” livstidsämbete, och är därför slutfrågan:

Hur ska det enligt grundlag förbjudna och enligt allmän rättssäkerhet ofrånkomliga chefsbytet på JK-ämbetet gå till?

3 november 2008
Alf Susaeg

källadress
http://www.ordetkontrasaken.blogspot.se/2008/11/det-farligaste-som-finns.html

relaterad länk
http://dokubank26.wordpress.com/2012/08/19/rattsstaten/

Written by susaeg

24 april, 2012 at 03:49

Publicerat i Uncategorized

rädsla

klicka bilder

texten nedan är stulen…
rakt av

men så odiskutabelt klok och träffande att jag tar mitt straff (inte a la ”hjulet” ovan…men åthutning och böter är OK..;)
Vem som bestulits är länkat längst ned…men läs INNAN du kollar…om du kan hålla dig..;)

”Innan vi går vidare skulle jag vilja fråga dig vilket ditt huvudsakliga, varaktiga intresse i livet är.
Om du lägger bort alla undanflykter och besvarar frågan ärligt och rakt på sak vilket skulle då ditt svar bli?  Vet du det? Är det inte: du själv? Det är i varje fall vad de flesta av oss skulle säga, om vi svarade sanningsenligt.  Jag intresserar mig för min karriär, mitt arbete, min familj, den lilla vrå jag lever i, jag intresserar mig för att få en bättre ställning, större prestige, större makt, större myndighet över andra och så vidare.
Jag tycker det vore logiskt att erkänna inför oss själva att detta är vårt främsta intresse – jag före allt.

Några av oss säger kanske att det är orätt att först och främst intressera oss för oss själva. Men vad är det för orätt i det utom att vi sällan ärligt och uppriktigt erkänner det? Om vi gör det skäms vi en aning.
Så är det alltså – man är i grund och botten intresserad av sig själv, och av olika ideologiska eller traditionella skäl anser man detta vara orätt.
Vad man anser är dock ovidkommande. Varför införa begreppet att det är orätt? Det är en åsikt, en föreställning. faktum är att man är fundamentalt och varaktigt intresserad av sig själv.
Du invänder kanske att det är mer tillfredsställande att hjälpa en annan än att tänka på dig själv? Vad är det för skillnad? Det är fortfarande självupptagenhet.
Om det skänker dig större tillfredsställelse att hjälpa
andra, är du intresserad av det som ger dig större tillfredsställelse. Varför införa ett ideologiskt begrepp?

Varför detta dubbeltänkande? Varför inte säga ”Vad jag verkligen önskar är tillfredsställelse, antingen sexuellt eller genom att hjälpa andra eller genom att bli framstående som helgon, vetenskapsman eller politiker”?
Det är ju samma sak, eller hur? Tillfredsställelse på alla sätt, underfundiga eller uppenbara, är vad vi vill ha. När vi säger att vi längtar efter frihet vill vi ha den därför att vi tror att den är underbart tillfredsställande.
Den yttersta tillfredsställelsen är naturligtvis den egendomliga föreställningen om självförverkligande.
Vad vi i själva verket söker är en tillfredsställelse utan ett spår av otillfredsställdhet.
De flesta av oss eftertraktar tillfredsställelsen att ha en ställning i samhället, ty vi är rädda för att vara nollor. Samhället är så beskaffat, att en medborgare som har en ansedd ställning bemöts med stor artighet under det att en person utan ställning blir utsparkad.
Alla i hela världen vill ha en ställning, antingen i samhället, i familjen eller sittande på Guds högra sida, och denna ställning måste erkännas av andra. Annars är det alls ingen ställning. Vi måste alltid sitta på estraden. Vårt inre är en häxkittel av lidande och elakhet, och därför är det mycket angenämt att utåt betraktas som en framstående person. Denna åtrå efter ställning, prestige, makt, att av samhället betraktas som en förgrundsfigur i något avseende är en önskan att behärska andra och denna önskan att dominera är en form av aggression.
Helgonet som söker en ställning på grund av sin helighet är lika aggressiv som en kyckling, som hackar omkring sig i hönshuset. Och vad är orsaken till denna aggressivitet?
Det är fruktan, eller hur?

Fruktan är ett av de största problemen i livet.
Ett sinne som behärskas av fruktan, lever i osäkerhet, i konflikt, och måste därför bli brutalt, vrångt och aggressivt. Det vågar inte frångå sina egna tankebanor och detta skapar skenhelighet.
Även om vi bestiger det högsta berg, eller skapar oss alla tänkbara gudar, kommer vi dock alltid att vandra i mörker, till dess vi är fria från fruktan.
Då vi lever i ett så korrumperat och ointelligent samhälle som vårt med den uppfostran till konkurrens som påtvingas oss och som uppammar fruktan, är vi alla slavar under någon form av rädsla, och rädsla är ett fruktansvärt ont som förvrider, förfuskar och förslöar våra livsdagar.

Fysisk fruktan förekommer, men det är en reaktion som vi ärvt från djuren. Det är psykologisk fruktan vi talar om här, ty när vi förstår den djuprotade psykologiska rädslan kommer vi att kunna möta även den animaliska.
Att studera den animaliska fruktan först kommer däremot aldrig att hjälpa oss förstå den psykologiska.
Vi är alla rädda för någonting; fruktan i sig existerar inte, den står alltid i relation till något.
Är du medveten om orsaken till din egen fruktan – att förlora ditt arbete, att inte ha tillräckligt med mat eller pengar, eller vad dina grannar eller allmänheten skall tänka om dig eller att inte ha framgång, att förlora din ställning i samhället, att bli ringaktad eller göras till åtlöje – fruktan för
smärta och sjukdom, för tyranni, fruktan att aldrig få möta kärleken eller att icke bli älskad, att förlora din hustru eller dina barn, fruktan för döden, för att leva i en värld som är döden lik, för den absoluta tristessen, för att inte leva upp till den bild andra gjort sig av dig, för att förlora tron – alla dessa och otaliga andra ting fruktar vi – är du medveten om dina egna särskilda farhågor? Och vad brukar du göra åt dem?
Du flyr från dem, eller hur, eller hittar på ideer och föreställningar som döljer dem?
Men att undfly fruktan endast ökar den.

En av de främsta orsakerna till fruktan är att vi inte vill se oss sådana vi är. Utom själva fruktan måste vi alltså även penetrera det system av undanflykter vi byggt upp för att bli kvitt fruktan. Om medvetandet, hjärnan inbegripen försöker övervinna fruktan, undertrycka den, bemästra den kontrollera den, ge den ett annat namn, uppstår konflikt och denna konflikt är förspilld energi.

Det första vi bör fråga oss är alltså vad är fruktan och hur uppstår den? Vad menar vi med själva ordet fruktan?
Jag undrar vad fruktan är, och inte vad jag är rädd för. Jag har en viss livsstil; jag tänker enligt ett visst mönster, jag har vissa åsikter och trossatser, och jag vill inte att dessa levnadsnorrner skall rubbas, ty i dem har jag mina rötter. Jag vill inte att de skall rubbas, ty då uppstår ett tillstånd av osäkerhet, som jag inte trivs med.
Om jag rycks bort från allt jag känner till och tror på, vill jag vara säker på vilka förhållanden jag sedan råkar in i. Hjärncellerna har skapat ett mönster och de vägrar att skapa ett nytt mönster som kanske är ovisst.

Steget från säkerhet till osäkerhet är vad jag kallar fruktan. Just i detta ögonblick när jag sitter här, är jag inte rädd; jag fruktar ingenting nu, ingenting händer mig, ingen hotar mig eller stjäl något från mig. Men bortom nuet finns ett djupare skikt hos psyket som medvetet eller omedvetet tänker på vad som kan hända i framtiden eller oroar sig för att någonting ur det förgångna skall drabba mig. Följaktligen är jag rädd både för det förflutna och framtiden. Jag har indelat tiden i det förflutna och framtiden. Tanken griper in och säger: ”Akta dig så att det inte inträffar igen” eller ”Var på din vakt mot framtiden. Den kanske är farlig för dig. Du har något nu, men du kan förlora det. Du kan dö i morgon, din hustru kan gå ifrån dig, du kan förlora ditt arbete. Du kanske aldrig blir berömd. Du kan bli ensam. Du vill vara alldeles säker på morgondagen.”

Ta nu din egen särskilda form av rädsla. Se på den. Iakttag hur du reagerar på den. Kan du betrakta den utan minsta försök till undanflykt, försvar, fördömande eller undertryckande? Kan du betrakta din fruktan utan det ord som ger upphov till den? Kan du t.ex. betrakta döden utan det ord som framkallar dödsfruktan?
Själva ordet framkallar en rysning, eller hur, alldeles som ordet kärlek har sin egen vibration, sin egen föreställning.

Är det din föreställning om döden, minnet av de många dödsfall du bevittnat och att du sätter dig själv i samband med dessa händelser – är det den föreställningen som skapar fruktan? Eller är du verkligen rädd för att upphöra och icke för den föreställning som utmålar slutet? Är det ordet död, som inger dig fruktan eller det faktiska slutet?
Om det är ordet eller minnet som inger dig fruktan, då är det inte fruktan alls.

Låt oss anta att du var sjuk för två år sedan och minnet av den smärtan, den sjukdomen lever kvar. Minnet träder nu i funktion och säger: ”Akta dig, bli inte sjuk igen.” Det är alltså minnet och dess associationer som skapar fruktan, och detta är ingalunda fruktan, emedan du just för ögonblicket har mycket god hälsa.
Tanken som alltid är gammal, eftersom den är en minnesreaktion och minnen alltid är gamla – tanken framkallar i tiden känslan att du är rädd, vilket inte är sant. Sanningen är att du mår bra. Men erfarenheten, som stannat kvar i medvetandet såsom minne, uppväcker tanken ”Akta dig, bli inte sjuk igen.”

Vi ser alltså att tanken alstrar ett visst slag av fruktan. Men existerar det någon fruktan frånsett detta? Är fruktan alltid ett resultat av tanken, och finns i så fall någon annan form av fruktan?
Vi är rädda för döden – dvs någonting som kommer att hända i tiden, i morgon eller i övermorgon.
Det är ett avstånd mellan det verkliga och det som kommer att ske. Tanken har upplevt detta tillstånd genom att iaktta döden säger den ”Jag kommer att dö”. Tanken skapar fruktan för döden, om ej – finns det överhuvudtaget då någon fruktan? Är fruktan en tankeprodukt?
Då tanken alltid är gammal är i så fall fruktan alltid gammal. Vad vi är rädda för är alltså en upprepning av det gamla – tanken på vad som varit, förlängd in i framtiden.

Tanken är således ansvarig för fruktan. Det förhåller sig så, du kan själv observera det.  När du ställs inför något omedelbart, då är du inte rädd. Det är först när tanken kommer in som fruktan föds.
Vårt problem blir alltså: är det möjligt för sinnet att
leva helt och fullt i nuet? Blott ett sådant sinne är utan fruktan. För att inse detta måste du dock förstå tankens väsen, minnet och tiden. Och i och med att du förstår detta, icke intellektuellt eller bokstavligt utan verkligt, med hjärta, själ och kropp, blir du fri från fruktan. Då kan sinnet utnyttja tankeförmågan utan att skapa fruktan.

Tänkande är givetvis liksom minne nödvändigt för livsuppehället. Det är det enda instrument vi har för att meddela oss, sköta vårt arbete och så vidare. Tanken är ett gensvar på minnet och minnet har byggts upp av erfarenhet, kunskap, tradition, tid.
Från denna minnesbakgrund reagerar vi och denna reaktion är tänkandet. Tanken är alltså nödvändig inom vissa områden, men när tanken producerar sig psykologiskt såsom framtid och förflutet och skapar både fruktan och njutning, blir sinnet avtrubbat och overksamhet blir följaktligen oundviklig.

Jag undrar: ”Varför, varför, varför tänker jag på framtiden och det förflutna såsom glädje och sorg då jag vet att sådant tänkande ger upphov till fruktan? Kan inte det psykologiska tänkandet upphöra, annars upphör ju aldrig fruktan.”

En av tankens funktioner är att ständigt vara sysselsatt med någonting. De flesta av oss vill vara sysselsatta oavbrutet så att vi slipper möta oss själva sådana vi verkligen är. Vi är rädda för tomheten. Vi är rädda för att se vad som orsakar vår fruktan. Intellektuellt kan du känna till din fruktan, men är du medveten om den i de djupare skikten av ditt psyke? Och hur skall du kunna avslöja den fruktan som är dold, hemlig? Kan fruktan uppdelas i dagsmedveten och undermedveten? Detta är en mycket väsentlig fråga. Specialisten, psykologen, analytikern har indelat fruktan i ett djupt och ett ytligt skikt, men om du tror på vad psykologen säger eller på vad jag säger, lär du känna våra teorier, våra läror, våra kunskaper, men du lär inte känna dig själv.
Du kan inte förstå dig själv enligt Freud eller Jung eller enligt mig. Andra människors teorier har ingen som helst betydelse. Det är till dig själv du måste ställa frågan: kan fruktan indelas i medveten och undermedveten? Eller finns endast fruktan, som du omtolkar till olika slag av fruktan?

Det finns bara ett begär; det finns  bara begär. Du begär. Begärets föremål varierar, men begäret är alltid detsamma. Likaledes finns kanske endast fruktan. Du är rädd för alla möjliga företeelser, men det finns bara en fruktan.

När du inser att fruktan inte kan delas, märker du att du fullständigt avfärdat det undermedvetnas problem och alltså dragit psykologerna och analytikerna vid näsan.
När du förstår att fruktan är en enda aktivitet som uttrycker sig på olika sätt, och när du ser aktiviteten och icke de föremål den riktar sig mot, uppställer sig ett ofantligt problem: hur skall du kunna betrakta fruktan på annat sätt än genom den kluvenhet sinnet skapat hos sig?

Det finns endast total, odelad fruktan, men hur skall sinnet som tänker i fragment kunna iaktta denna helhetsbild? Är det möjligt? Vi har levt ett splittrat liv och kan betrakta denna totala fruktan endast genom den splittrande tankeprocessen.
Tankernekanismens hela procedur är att sönderdela allting i fragment. Jag älskar dig och hatar dig; du är min fiende; du är min vän; mina speciella idiosynkrasier och tycken, mitt arbete, min ställning, min prestige, min hustru, mitt barn, mitt land, min gud och din gud – allt detta är tankens uppdelning. Och det är denna tanke som betraktar den totala fruktan eller försöker göra det och förvandlar den till fragment.

Vi ser alltså att sinnet kan betrakta denna totala fruktan endast när tanken icke är i verksamhet.
Kan du ge akt på fruktan utan slutsatser, utan att din kunskap om fruktan står hindrande i vägen? Varom icke, iakttar du det förflutna men inte fruktan. Men om du kan det, möter du fruktan för första gången utan att hindras av det förflutna.

Du kan iaktta endast när sinnet är alldeles stilla, precis som du kan lyssna till vad någon säger endast när ditt sinne inte pladdrar för sig självt, håller igång en dialog med dig själv om sina egna problem och bekymmer. Kan du på samma sätt betrakta din rädsla utan att försöka skingra den, utan att framhålla dess motsats: modet – verkligen observera den och inte försöka undkomma den? När du säger ”Jag måste bemästra den. Jag måste bli kvitt den. Jag måste förstå den”, då försöker du undfly den. Du kan observera ett moln eller ett träd eller det
strömmande vattnet i en flod med ganska lugnt sinne,
därför att de inte betyder så mycket för dig, men att observera dig själv är oändligt mycket svårare, ty där är kraven så påträngande, reaktionerna så snabba.
När du kommer i direkt kontakt med fruktan eller förtvivlan, ensamhet eller svartsjuka eller något annat vidrigt sinnestillstånd, kan du då iaktta det så helhjärtat att ditt sinne blir stilla nog för att se?

Kan sinnet bli varse fruktan och icke dess olika former
– uppfatta total fruktan, inte vad du är rädd för?
Om du blott uppfattar fruktans detaljer eller försöker ta itu med föremålen för din fruktan ett efter ett, når du aldrig fram till det centrala problemet som är att lära sig leva med fruktan.

Att leva med en så rörlig företeelse som fruktan fordrar ett sinne och ett hjärta som är utomordentligt känsliga, som inte drar slutsatser och därför är i stånd att följa varje skiftning av rädslan. Om du observerar och lever med fruktan – och det tar inte en hel dag, det kan ta en minut eller en sekund att uppfatta fruktans natur – om du lever med den så oinskränkt, frågar du oundvikligen: Vem är den varelse som lever med fruktan? Vem är det som observerar fruktan, iakttar alla skiftningar hos
dess olika uttryck och samtidigt är medveten om fruktan som en central verklighet?
Är han ett livlöst väsen, en statisk varelse som samlat en mängd kunskap och vetande om sig själv, och är det detta livlösa väsen som observerar och lever med fruktans skiftningar? Är han det förflutna eller är han ett levande väsen?
Vad svarar du? Svara inte mig, svara dig själv.
Är du, iakttagaren, ett livlöst något som ger akt på något levande eller är du ett levande väsen som ger akt på ett levande ting? Ty hos iakttagaren finns bägge dessa tillstånd.

Iakttagaren är en domare som ogillar fruktan; iakttagaren är summan av alla sina erfarenheter av fruktan. Iakttagaren står alltså utanför det han kallar fruktan; det är ett avstånd mellan dem; han försöker ständigt överbrygga det eller undfly det och därav denna eviga strid mellan honom och fruktan – denna strid som är ett sådant bortslösande av energi.
Medan du iakttar märker du att iakttagaren endast är ett knippe minnen utan giltighet eller verklighet men att fruktan är ett faktum som du försöker förstå med hjälp aven teori, vilket givetvis är omöjligt.
Men är i själva verket iakttagaren som säger ”Jag är rädd” något annat än det iakttagna som är fruktan?
Iakttagaren är fruktan och när detta står klart förslösas inte längre någon energi på ansträngningen att bli kvitt fruktan. Och avståndet i tid och rum mellan iakttagaren och det iakttagna försvinner.

När du inser att du är en del av fruktan och inte avskild från den – att du är fruktan – kan du inte göra någonting åt den.

då upphör fruktan
helt och hållet

——–
källskrift
Att vara fri

Written by susaeg

20 april, 2012 at 09:08

Publicerat i Uncategorized

grattis

komplettering av grattiset pågår…”dom” två huvudsidorna så länge..;)

större bilder…klicka

 

Written by susaeg

19 april, 2012 at 12:50

Publicerat i Uncategorized

akut

modig680x170

Från: annicafa@hotmail.com
Datum: 17 april 2012 14:11
Ämne: RE: Högsta domstolens mål T4882-95 mm
Till: alfsusaeg@gmail.com

Jag har fått denna.
Mvh Annica
—————-
Date: Tue, 17 Apr 2012 14:03:10 +0200
Subject: Högsta domstolens mål T4882-95 mm
From: alfsusaeg@gmail.com
To: lars.modig@polisen.se; polismyndigheten.stockholm@polisen.se
CC: ake.bonnier@svenskakyrkan.se; anders.anttonen@gmail.com; annicafa@hotmail.com; b3wheel@gmail.com; canto_canto@msn.com; carinlindgren266@hotmail.com; claes.trotzig@polisen.se; corruptio1@hotmail.com; dag.isgor@gmail.com; daniel.ohman@sr.se; dollsandangels@live.se; ekotgranskar@sr.se; erica_wallberg@hotmail.com; eva.brunne@svenskakyrkan.se; fredrik.sperling@sverigesradio.se; hyperdialog@gmail.com; ingela.gardner.sundstrom@osteraker.se; jan.bonander@svenskakyrkan.se; jan.dellestrand@live.se; jan.josefsson@svt.se; jan.scherman@tv4.se; kaj.kullberg01@gmail.com; kaliber@sr.se; karin.proos@osteraker.se; kenneth.flood@svenskakyrkan.se; kjell.karlsson@osteraker.se; kjell.pedersson@telia.com; lennart.lundquist@svet.lu.se; lotta_allard@yahoo.com; malou.von.sivers@tv4.se; michaela.fletcher.sjoman@osteraker.se; nabbor@telia.com; ove.mollvik@tv4.se; peter@hyway1.com; rob-pal@hotmail.com; siv.kaino@osteraker.se; solens@gmail.com; stenbocken62@gmail.com; sven.bergman@svt.se; ulf@tavelmannen.com; ylva.bogegard@sr.se; yrsa.haggstrom@gmail.com; alfsusaeg@gmail.com; susaeg21@hotmail.com

Polismyndigheten i Stockholms län
Lars Modig

Bäste Lars Modig,
Jag skriver för att ditt/polismyndighetens/rättsväsendets akuta ingripande nu krävs.
Efter våra kontakter i fjol, angående de stulna bevisen i det rubricerade målet, har du informerats om utvecklingen. Senast med kännedomskopia av brev till Lotta Allard den 20 februari
http://dokubank11.wordpress.com/lottaallard-20120220/
och brev till Österåkers kommun den 5 mars.
http://dokubank11.wordpress.com/ericbright-20120306/

Som du redan kan ha läst kom Facebookvännerna Eric Bright, Lotta Allard m fl till undsättning i höstas genom skrivelser till kommunledningen i Österåker
http://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/eb-kommunen20111124-mask.jpg
http://dokubank3.files.wordpress.com/2012/02/klipp10.jpg
http://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/ebdump-20111222-mask.jpg
och en till kommunen överlämnad namninsamling i december
http://dokubank11.wordpress.com/ericbright/namninsamling/
initiativtagarnas bakgrunder
http://geasus.wordpress.com/lotta-allard/
http://geasus.wordpress.com/2011/09/22/upplysta-budskap/

Arbetet med att återbörda de stulna HD-bevisen har pågått sedan 2002/2003 och kan den delen sammanfattas med Svenska kyrkans brev till Österåkers kommun hösten 2004
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/05/kyrkans-brev-20041007/
och (summariskt) utvecklingen därefter
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/05/kyrkproppen/
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lm07.jpg

När det gäller det stulna bevismaterialet kan såväl utvecklingen före, som under och efter våra kontakter ifjol, resumeras med utdrag ur brev till Facebookvännen Jonas Kiran m fl, 19 oktober 2011:

”Jag menar fortfarande att vi kan avfärda invändningar whatsoever eftersom SAK-frågan; de stulna bevisen är OMÖJLIG att ‘invända’ bort.
https://dokubank12.wordpress.com/2011/09/25/domstolsbevisen/
Eller kommunmanifestationen med tre ord:

HIT MED BEVISEN!
Får vi inte ut bevisen får vi ut ansvariga i ljuset som där får förklara
a) vilken eventuell LAG som ger kommunen RÄTT att BEHÅLLA stöldgodset
b) varför Österåker så beslutsamt vägrar återlämna det omistliga underlaget och
c) vad de stulna bevisen innehåller som är så FARLIGT…och viktigt att dölja.
Vi behöver inte ens nudda fortsatta domstolskamper, korrupta myndigheter, övergrepp och sattyg när den första och främsta sakfrågan; de stulna domstolsbevisen…öppet och offentligt ställs på spets! Därefter rullar allt, bokstavligen, av sig självt.
Just där ligger lösningen på alla problem relaterade till
Högsta domstolens mögelskademål T4882-95 och till våra möjligheter att realisera våra Goda viljor…i det Godas tjänst”
https://dokubank12.wordpress.com/2011/10/19/de-stulna-domstolsbevisen/
——–
http://dokubank11.wordpress.com/ericbright/skrivelser/eb-20111123/

Österåkers kommun har i skrivande stund
• inte återlämnat de stulna domstolsbevisen
• inte åtgärdat övriga akuta huvudsakfrågor

Istället har fortsatta brott uppdagats, fortsatta misstankar om brott tillkommit och fortsatt stöd erhållits för diakonen Kenneth Floods bedömning augusti 2004:
”Jag har förstått under vägen att dom har ingen som helst tanke på att rätta till det hela”
http://dokubank2.wordpress.com/2010/10/15/utlatanden/
http://dokubank3.wordpress.com/testimonials3/
och för Peter Storms analys på samma tema, oktober 2010
http://geasus.wordpress.com/peter-storm/

Före ngra rader om den utveckling som komplicerat relationen till vännen Eric Bright, ska sägas att främsta hinder för att komma tillrätta med det här fallet/målet har varit alla s k turer genom åren. Turer som redan hösten 2006 var för många, för många
http://dokubank11.wordpress.com/ericbright/nyckelfragor/analys/janne-josefsson/
och skapat nya turer och ”förskräckliga” läsningar som dessa…http://dokubank11.wordpress.com/2012/01/04/historien/
https://dokubank12.wordpress.com/2011/06/15/den-roda-traden/
som med hjälp av modellerna nedan förklarar orsak och verkan bakom SUMMA turer, i det här målet.
https://dokubank12.wordpress.com/2012/03/28/grovt-kriminella-2/
Att dessa kriminella modeller praktiserats under så lång tid som i det här fallet gör det lätt att förstå hur så allvarliga problem så lätt kan förvandlas till ”vadå problem?”
https://dokubank12.wordpress.com/2012/03/21/motgiftet/
https://dokubank12.wordpress.com/2012/04/10/fenomenet-gaslighting/
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/03/ebskloka3.jpg

Under alla omständigheter har det varit omöjligt att komma tillrätta med det här fallet/målet efter kyrkans ombudstillträde hösten 2003. Vilket i sin tur förklaras i den röda tråden och visar att det i målet figurerar individer/viljor av sådan art att inte ens observatören Lars Wenngrens bedömning hösten 2006 kan avfärdas som fria fantasier
https://dokubank12.wordpress.com/2011/04/23/dodsdomd/

Mot den bakgrunden blir det även lätt att förstå de turer som idag komplicerar relationen till Eric Bright. Händelseförlopp som i sig föranleder misstanke om att EB påverkats på liknande sätt som Inge Johansson sommaren 2009
http://docubank10.wordpress.com/ingemysteriet/
och att kopplingar kan finnas till den redan avslöjade bedragaren/sabotören ove.mollvik@tv4.se
http://geasus.files.wordpress.com/2011/04/c3a5ttonde-fasen.jpg
http://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/magstarkt.jpg
ävensom till en av Mollviks förtrogna; Yrsa Häggström
http://dokubank.files.wordpress.com/2010/08/yhljuger6.jpg

Klart är att Eric Brights hållning ändrats radikalt, efter årsskiftet 2011/2012.
Före årsskiftet var EB fokuserad på det stulna bevismaterialet med alla tillhörande och avgörande sakfrågor, och gjorde f.ö. ett Facebookinlägg 26 oktober 2011 med texten
”Jag vill se slutet på den här historien, vi behöver domstolsbevisen!”
http://geasus.files.wordpress.com/2011/11/bevis.jpg

Efter årsskiftet flyttades fokus till
oro för ”mötande tåg…” (13 februari)http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/plm58.jpg

oro för att jag blivit ”omhändertagen” (20 februari
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/plm49.jpg
oro för att ”kommunen gjort slag i saken angående mentalsjukplanerna”  (22 februari)http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lm53.jpg
undanröjande av ”missförstånd” (5 mars) genom koppling till Ljusteröövergreppet våren 2000!? Absolut obegripligt…för tillfället…http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/plm66.jpg
https://dokubank12.wordpress.com/2011/10/16/ljusteroovergreppet/
fokusering på kommunbrevets resumé (5 mars) avseende exemplen ovan
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/plm59.jpg
Mest förbryllande i den här delen är att det är omöjligt att på ngt naturligt/logiskt sätt förklara EBs nuvarande hållning, Exempelvis som en funktion av rädsla. Som exempelvis Klarspråkaren Kjell Pederson redan den 21 mars 2010 förklarade att så kan vara:
”Alla som försöker hjälpa dig är rädda. Jag är också rädd”
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lm07-2.jpg
En naturlig och förståelig förklaring i sig, men gäller inte den så väldokumenterat orädde Eric Bright. Bevisen för EBs beundransvärda mod är obestridliga. Helt enkelt.
http://geasus.files.wordpress.com/2011/11/liten.jpg
http://dokubank11.wordpress.com/2012/01/04/historien/
Gåtan kvarstår således, med möjliga ledtrådar i översikten nedan…http://dokubank11.wordpress.com/2012/04/12/vem-har-skramt/

Du skrev i fjol:
”Polismyndigheten ansvarar enligt gällande lagstiftning för att uppdaga och utreda brott samt för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet”
https://dokubank12.wordpress.com/2011/01/17/polisen-20110111/
Rätt och riktigt förstås, till punkt och pricka.
Men, då den här saken ligger mig så nära har jag ändå ”lagt mig i” och listat ett antal webbadresser nedan som jag tror kan underlätta ditt/ert arbete. Och står jag f.ö. i samma anda till tjänst med all övrig bevarad information, som kan förenkla och påskynda en avslutning av det hela.

Behovet av rättsväsendets omedelbara ingripande i det här målet/fallet talar f.ö. för sig självt. Idag dessutom med eftertryck, med hänsyn till förestående brottspreskriptioner. Redan vid årsskiftet 2010/2011 ringde varningsklockor då enhetschefen Karlsson hos Österåker vid sina hembesök upprepat och animerat pläderade för att ”kommande preskriptioner löser alla problem i ditt fall”.  ’Lösningar’ som bevisligen förekommer på ett flertal berörda agendor och därför kan misstänkas vara relaterade till den typ av brott justitieministern beskrev den 2 februari fjol
https://dokubank12.wordpress.com/2011/02/02/hardare-tag/

Kommunen har sedan hösten 2002 idkat skoningslös utsvältning och utpressning i kombination med det påtvingade hälsovådliga boendet på Bergavägen. Plus det viktigaste; vägran att återlämna de stulna domstolsbevisen.
Kommunen har haft full kontroll över dessa tre för mig helt avgörande/akuta sakfrågor och kan misstänkas att brottsutövningen ifråga skett uppsåtligt i syfte att tvinga mig till underkastelse och/eller helt enkelt ”krypa till korset på svältgränsen”. D v s  det ’erbjudande’ kommuntjänstemannen Elisabeth Andersson förmedlade genom mitt ombud  redan för FJORTON år sedan…den 9 april 1998.
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/03/jea19980505.jpg
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/03/arbete2.jpg
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/01/vasteras24663.jpg

Tillkommande misstänkta brott avser bl a händelseförloppen i samband med kommunens hembesök den 9 december 2011
http://dokubank11.wordpress.com/ericbright/nyckelfragor/kommunbesok-9-dec/
vilket berör samtliga tre huvudsakfrågor ovan, inklusive behandlingen av boendet på Bergavägen, Åkersberga.
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/plm67.jpg
Handläggarna har getts möjlighet att kommentera redogörelsen men har avstått
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lm06.jpg
Avstått på samma sätt som efter försöken vid årsskiftet att kommunicera ”utan ohövlighet”…http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/02/eb-20111223-fok.jpg
Turer och attityder som i sin tur kan misstänkas kopplade till alla turer 2010/2011
http://dokubank9.wordpress.com/2011/01/24/misstanke-om-brott-mm/
ävensom dåvarande ombudets skrivning hösten 2002
http://dokubank.files.wordpress.com/2008/11/ts20021019.jpg

Bakgrunder till aktuella brottsanmälningar i HD-målet finns i ljudfilerna nedan
http://soundcloud.com/susaeg/ts-20020611
http://soundcloud.com/susaeg/pb-20011130
http://soundcloud.com/susaeg/np-20020206
med tillhörande utdrag från resningsdokumentationen i målet
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lm08.jpg
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lm09.jpg
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lm10.jpg
och åklagarmyndighetens/riksåklagarens handläggningar avseende det stulna bevismaterialet i samma mål.
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lm11.jpg

På grund av de oupphörliga dataintrången/-datasabotagen genom åren
http://dokubank11.wordpress.com/datasabotage/
https://dokubank12.wordpress.com/2012/04/02/problemet-2/´
postas numera dubbla uppsättningar av viktiga e-brev med kännedomskopior till bl a närmast berörda. Av samma skäl publiceras det här brevet på http://dokubank11.wordpress.com/
och uppdateras dagens utveckling på min Facebookprofil.

Med vänlig hälsning
Alf Susaeg

——–

original/skärmdump
https://dokubank12.files.wordpress.com/2012/04/polis20120417-skd.jpg

Written by susaeg

17 april, 2012 at 15:02

Publicerat i Uncategorized

fenomenet gaslighting

mer om fenomenet gaslighting…klicka bild

Written by susaeg

10 april, 2012 at 07:41

Publicerat i Uncategorized

hemliga domstolar

 

Written by susaeg

8 april, 2012 at 16:23

Publicerat i Uncategorized

obekväma inlägg


större bild…klicka

översikten i helhet
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/04/farligare2.jpg

 

Written by susaeg

6 april, 2012 at 15:23

Publicerat i Uncategorized

problemet

större bild…klicka

under  uppbyggnad…fortsättning följer

 

Written by susaeg

2 april, 2012 at 19:29

Publicerat i Uncategorized