polisen

sådan är den…kafkavärlden

presk 20120418-jumin

Date: Wed, 18 Apr 2012 15:15:06 +0200
Subject: Högsta domstolens mål T4882-95
From: alfsusaeg@gmail.com
To: beatrice.ask@justice.ministry.se
CC: ake.bonnier@svenskakyrkan.se; anders.anttonen@gmail.com; annicafa@hotmail.com; b3wheel@gmail.com; canto_canto@msn.com; carinlindgren266@hotmail.com; claes.trotzig@polisen.se; corruptio1@hotmail.com; dag.isgor@gmail.com; daniel.ohman@sr.se; dollsandangels@live.se; ekotgranskar@sr.se;erica_wallberg@hotmail.com; eva.brunne@svenskakyrkan.se; fredrik.sperling@sverigesradio.se; hyperdialog@gmail.com; ingela.gardner.sundstrom@osteraker.se; jan.bonander@svenskakyrkan.se;jan.dellestrand@live.se; jan.josefsson@svt.se; jan.scherman@tv4.se;kaj.kullberg01@gmail.com; kaliber@sr.se; karin.proos@osteraker.se;kenneth.flood@svenskakyrkan.se; kjell.karlsson@osteraker.se; kjell.pedersson@telia.com;lars.modig@polisen.se; lennart.lundquist@svet.lu.se; lotta_allard@yahoo.com;malou.von.sivers@tv4.se; michaela.fletcher.sjoman@osteraker.se; nabbor@telia.com;ove.mollvik@tv4.se; peter@hyway1.com; polismyndigheten.stockholm@polisen.se;rob-pal@hotmail.com; siv.kaino@osteraker.se; solens@gmail.com;stenbocken62@gmail.com;sven.bergman@svt.se; ulf@tavelmannen.com; ylva.bogegard@sr.se;yrsa.haggstrom@gmail.com; alfsusaeg@gmail.com; susaeg21@hotmail.com

Justitiedepartementet
Justitieminister Beatrice Ask

Grunden för den här framställningen är den svenska rättsstatens första och främsta skyldighet; att skipa rätt. Samma skyldighet som är grund för alla vedertagna konventioner, lagar, regler och definitioner på området. Internationella och nationella.
S k sunt förnuft räcker därmed för att med säkerhet utesluta den svenska rättsstatens skyldighet att UNDVIKA rättsskipning. Exempelvis enligt den process som pågått 17 år i Sveriges högsta domstol, i mål T4882-95.

Orsaken till framställningen som sådan är tid. Preskriptionstid(er). Följden av utvecklingen före och efter gårdagens skrivelse till polismyndigheten i Stockholm.
https://dokubank12.wordpress.com/2012/04/17/akut/
Eftersom jag själv saknar kompetens för att bedöma rättsläget avseende målets preskriptionsfrågor fokuseras här på bl a enhetschefen Kjell Karlssons ”preskriptionstes” enligt utdraget nedan ur brevet till polismyndigheten igår
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lock09.jpg

Dagens akuta sakfråga är således vad som gäller avseende det svenska rättsväsendets handläggningar av bl a förekommande brottsanmälningar i Högsta domstolens mål T4882-95 i allmänhet och avseende f.d. justitierådet Nina Pripps handläggning i synnerhet.
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lock08.jpg
http://soundcloud.com/susaeg/np-20020206
Här en text från 2009-11-12 som talar för att enhetschefen Karlssons tes ska förkastas
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lock08-2.jpg
Här en text från 11 april 2012 som talar i samma riktning.
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lock08-3.jpg
På grund av de (måhända)kontroversiella innehållen har som skydd för uppgiftslämnarnas identiteter, texterna ifråga delvis maskerats.

Då bekräftelse(r) på textuppgifterna ifråga saknas och vare sig polisen eller övriga berörda myndigheter hört av sig efter gårdagsbrevet ovan, har jag idag tillråtts – för att inte riskera allvarliga rättsförluster kopplade till Högsta domstolens handläggning av, och domslut den 19 april 2002, i mål T4882-95 – ytterligare påminna Sveriges berörda högsta myndigheter om ärendets existens. Senaste översikt över tidigare påminnelser daterad 16 september 2010, bifogas.
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/04/lock12.jpg

Likalydande e-brev postas idag till
Justitieministen
Justitiekanslern
Högsta domstolens ordförande
Justitieombudsmannen samt
Riksåklagaren
samtliga med kännedomskopior enligt gårdagsbrevet till polismyndigheten

Med vänlig hälsning
Alf Susaeg

——–

original/skärmdumpar
Justitieministern
Justitiekanslern
Högsta domstolen
Justitieombudsmannen
Riksåklagaren

Annonser

Written by susaeg

22 april, 2012 den 17:10