polisen

sådan är den…kafkavärlden

sherlockfallen

.
inleds med parallella utredningar
av fyra fall nedan (klicka bilder) som under ett antal s k nyckelkriterier är kopplade till Högsta domstolens prejudicerande mögelskademål T4882-95 och till det vid inbrott i bostad stulna bevismaterial som krävs för fullföljning av pågående resningsprocess i samma mål.

klicka bilder
.
   

Sammanställning och redovisning av ovannämnda nyckelkriterier pågår.  Jfr äv högermarginalen.
2011-02-19  Alf Susaeg

relaterade länkar
om sherlockutredningen | kortsnabbak | det gamla pusslet | det viktigaste | om wikifreaks | metaforer
go wikifreak | lätt som en plätt | george carlin | snubbel på snubbel | vad har de att dölja | en god idé 
.

Annonser

Written by susaeg

17 februari, 2011 den 12:30